You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Avståndsmätande givare
  5. Alla avståndsgivare

Alla avståndsgivare

  • Tillförlitlig optisk avståndsmätning med lång räckvidd upp till 10 m
  • Kopplingspunktinställning via tryckknapp, inställningsring eller IO-Link
  • Använd i applikationer med bakgrundsblockering
  • Utmärkt pris/prestanda-förhållande
  • Versioner med laserskyddsklass 1 eller 2

Alla avståndsgivare

Avståndsgivare

Avståndsgivare med ”time-of-flight”-mätning inom PMD-teknologin (PMD = Photo-Mix-Detektor) utmärker sig genom sin ringa storlek och en mycket lång räckvidd, tillförlitlig bakgrundsdämpning, en synlig röd laserpunkt och en hög funktionsreserv.

Givarna är resistent mot främmande ljus och kan användas i fabrikshallar där dagsljus från ovan faller direkt på givaren eller föremålet. Även reflekterande föremål som till exempel metallytor detekteras på ett säkert sätt; reflekterande band på varningsvästar detekteras inte. Med avståndsgivaren är det möjligt att detektera avstånd även om ljusstrålen inte faller lodrätt på föremålets yta. Detta tillåter flexibla monteringspositioner, underlättar monteringen och sparar kostnader. Den exakta bakgrundsdämpningen gör att även släta, matta, mörka eller ljusa föremål detekteras tillförlitligt.

Avståndsgivarna är utformade för positionering, hastighetsreglering eller nivåmätning. De kan användas för att skydda autonoma industriella transportsystem eller kranar mot kollisioner eller för att industritruckar ska kunna genomföra positioneringsuppgifter i höglager.

Varianter mer laserklass 1 motsvarar kraven från användningar inom fordonsindustrin.