1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Laserfotoceller
  5. Rektangulär design O5 för automation

Lasergivare - rektangulär design O5 för automation

  • Noggrann detektering av små delar
  • Enkel uppriktning tack vare synlig laserpunkt
  • Stort utbud av fästen
  • Inställningsprocessen sparar tid och kostnader under inställningen


Rektangulära O5-serien för fabriksautomation

Lasergivarna ur serien O5 utmärker sig genom sin långa avkännings- och räckvidd, ett mångsidigt monterings- och fastsättningskoncept samt ett attraktivt pris-prestanda-förhållande. Produktsortimentet omfattar envägsfotoceller, retroreflexer och direktavkännande fotoceller. Givarna detekterar även de allra minsta föremålen upp till en diameter på 1,5 mm.

Det går snabbt och enkelt att montera givarna. För anpassning till respektive monteringssituation finns olika befästningsmöjligheter.

Anlsutningskontakten i varianten med stickkontakt går att vrida 270° och kan sålunda riktas åt valfritt håll. Laserpunkten som går att se på föremålet eller reflektorn underlättar justeringen av givaren under drifttagningen.

Inställningen av känsligheten och kopplingsfunktionen sker komfortabelt via knapptryckning.