You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States
  1. Startsida
  2. Produkter
  3. Positionsgivare
  4. Fotoceller
  5. För användning i Ex-klassade områden

Fotoceller - för EX-klassad miljö

  • Beprövade fotoelektriska givare för riskfyllda områden
  • Långa räckvidder
  • Noggrann bakgrundsdämpning
  • Inställningsprocessen sparar tid och kostnader under inställningen
  • Omfattande utbud av systemkomponenter för enkel och säker montering

Fotoceller - för EX-klassad miljö


Användning inom explosionsfarliga områden

De optoelektronisk givarna i O5-serien lämpar sig enligt kategori 3D för användning i explosionsfarliga områden i zon 22 med icke-ledande damm. Givare i kategorin 3D kan anslutas direkt till maskinens styrsystem. Dessa enheters hölje och höljedelar och den passande stickkontakten EVCxxA har kontrollerats med en slagenergi på 4 Joule.

Produktsortimentet omfattar envägsfotoceller, retroreflexer och direktavkännande fotoceller.

Givarna är kompatibla med de beprövade monteringstillbehören och systemkomponenterna av typen O5.