You probably do not come from: Sweden.  If necessary, change to: United States

Innovation och kvalitet i bilindustrin

Inom bilindustrin används de modernaste tillverkningsteknologierna. System som är avstämda till varandra med bearbetsningscentra, transportsystem och industrirobotar möjliggör en kostnadseffektiv produktion i stora serier och uppfyller samtidigt kundens individuella utrustningsönskemål. Varje enskild process i den komplexa biltillverkningen - pressverk, karosstillverkning, lackering, apparatbyggnad och slutmontage - måste fungera tillförlitligt med mycket hög tillgänglighet för alla maskiner och anläggningar.

Applikationer: