You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. De la monitorizarea vibrațiilor la Industry 4.0

De la monitorizarea vibrațiilor la Industry 4.0

Monitorizarea vibrațiilor

Monitorizarea tuturor vibrațiilor conform ISO 10816.
Detectarea timpurie a pagubelor rezultate, evitarea pagubelor indirecte și creșterea duratelor de viață.

Simplitate:
monitorizarea stării generale a utilajului.

Standardizat:
conform cu ISO 10816.

Fiabilitate:
protecția contra pagubelor la utilajul.

Flexibil:
integrare facilă în aplicație.

Fiabilitate:
creșterea timpilor de funcționare.

Monitorizarea stării

Detectarea timpurile a potențialelor erori și a cauzelor acestora pe baza caracteristicilor individuale ale vibrațiilor și a altor factori de influență.

Fiabilitate:
monitorizarea permanentă a stării utilajelor critice.

Anticiparea:
diagnoza utilajelor pentru detectarea timpurie a pagubelor și evitarea pagubelor indirecte majore.

Optimizarea:
acțiunile de mentenanță pot fi planificate.

Durată lungă de utilizare:
valorificați în mod optim durata de viață reziduală a componentelor.

Economic:
faceți procesul de producție transparent –
cunoașteți conceptele TCO (cost total de posesie).

Contor:
funcție contor pentru măsurarea timpilor de expunere și de producție pe baza unor indicatori cheie.

Protejarea utilajului / monitorizarea procesului

Evitați deteriorarea componentelor utilajului, uneltelor sau pieselor de lucru prin intermediul unei monitorizări permanente și al unor timpi de răspuns foarte scurți. Integrarea în PLC face posibilă ajustarea monitorizării vibrației la procesul utilajului sau al unității de producție.

Dinamic:
monitorizarea forțelor dinamice, de ex. în procesele de măcinare.

Rapid:
timpi de răspuns de 1 ms.

Fiabilitate:
utilajele, uneltele și piesele de lucru sunt protejate împotriva pagubelor indirecte costisitoare.

Prevenție:
monitorizarea timpurie a stării evită întreruperile neplanificate în funcționare.

Integrat:
conectarea directă la controlul utilajului prin intermediul unei interfețe fieldbus.

Privire de ansamblu asupra produselor de monitorizare a vibrațiilor

Grupul de companii ifm: propria noastră dezvoltare și producție cu standard înalt de calitate.

Detectarea și evaluarea integrată a semnalelor de vibrație servește ca bază pentru integrarea simplă a monitorizării online a stării în sistemele de automatizare și control independente de producător.