You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
  1. Pagina de start
  2. De la monitorizarea vibrațiilor la Industry 4.0
  3. Protejarea utilajelor și monitorizarea proceselor

Protejarea utilajelor și monitorizarea proceselor. Reduceți rebuturile și pagubele indirecte.

De ce protejarea utilajului și monitorizarea proceselor?
Setările și parametri de proces defectuoși sau sculele incorecte pot conduce la situații de coliziune între componente și axul sculei, la solicitare intensă a axului (uzură crescută) sau la o calitate redusă. Acestea au drept rezultat costuri implicite mari, o durată de viață redusă și generarea de rebuturi.

Soluția cu efector octavis: Măsurarea și evaluarea permanentă a diferitelor caracteristici ale vibrațiilor facilitează monitorizarea și diagnoza optimă a axului sculei. Pe baza creșterii dinamice a puterii, situațiile de coliziune sunt detectate la timp și afișate. Mecanismul de comutare poate reacționa la coliziune într-o milisecundă pentru a minimiza sau chiar a evita pagubele implicite. Integrarea monitorizării vibrației în controlul utilajului prin intermediul interfeței fieldbus facilitează o ajustare optimă a evaluării (ajustarea pragurilor de alarmă, eliminarea valorilor caracteristice care nu pot fi evaluate în timpul procesului, de ex. rulmentul axului) la starea de exploatare curentă a utilajului.

Detectarea vibrațiilor neobișnuite.

Accelerometrul micromecanic de tip VSA este înșurubat în carcasa axului și detectează și cele mai subtile modificări ale comportamentului vibrațiilor.

Senzorul rezistă și la mișcări rapide și forțe mari fără probleme.

Evitați pagubele indirecte la sculele utilajului.

Modificări ale forțelor de tăiere cum ar fi cele cauzate de mașini de găurit uzate sau blocaje la debavure, sunt detectate pe baza modificării caracteristicilor vibrațiilor.

Fiecărei scule îi pot fi atribuite limite de toleranță individuale, de ex. un prag de avertizare și de oprire. Producerea de pagube la piesa de lucru este prevenită astfel fiabil.