You probably do not come from: Romania.  If necessary, change to: United States
 1. Pagina de start
 2. Perdele și grilaje luminoase de siguranță în funcție de aplicație
 3. Tehnologia

Tehnologia

Primul scop al siguranței utilajului este de a minimiza riscul rănirilor posibile sau deteriorarea echipamentului și a zonei înconjurătoare.Acesta se poate atinge prin:

 • Evitarea riscului în timpul etapei de proiectare a echipamentului
 • Construind bariere fizice
 • Utilizând marcaje și instruind operatorii
 • Utilizând dispozitive funcționale de siguranță precum senzori de proximitate, perdele luminoase, și grilaje luminoase

Standarde funcționale de siguranță

În domeniul fabricației nu există un astfel de lucru precum risc zero.Riscul poate fi evaluat la un nivel tolerabile."Siguranța funcțională" reprezintă stabilirea nivelului pagubelor în anumite situații și acesta să fie controlat cu ajutorul dispozitivelor relevante pentru siguranță.

ifm nu poate realiza o evaluare a riscurilor unei aplicații.Noi promovăm perdele și grilaje luminoase la cel mai înalt nivel de protecție:

 • Tip 4
 • SIL 3
 • SIL cl 3
 • PL e

Există diferite standarde pentru siguranța utilajelor.

 • IEC 61508 este un standard internațional pentru siguranța dispozitivelor electrice, electronice și programabile electronic.Definește cerințele privind proiectarea, operarea și mentenanța sistemelor pentru a corespunde unui nivel de siguranță a integrității (SIL).Este standardul de referință, dar alte standarde specifice altor sectoare derivă din IEC 61508.
 • ISO 13849-1 definește cerințele pentru nivelul de performanță (PL) pentru dispozitivele electrice, electronice și programabile electronic specifice pentru utilaje.
 • IEC 62061 definește cerințele pentru limita de exigență a nivelului de siguranță a integrității (SIL cl) a dispozitivelor electrice, electronice și electronice programabile precum și a utilajelor non-electrice precum cele hidraulice și pneumatice.
 • IEC 61511 definește cerințele pentru nivelul de siguranță a integrității (SIL) pentru automatizarea proceselor.
 • IEC 61496-1 și -2 definește cerințele specifice pentru dispozitivele fotoelectrice precum perdelele și grilajele luminoase (tip).

Terminologie

Perdelele luminoase de siguranță vs. grilajele luminoase de siguranță.

O perdea luminoasă de siguranță similară cu un senzor cu fascicule fotoelectrice în sine este prevăzută cu un transmițător și un receptor.Fasciculele multiple de lumină infraroșie înconjoară zonele periculoase și dacă sunt întrerupte, perdeaua luminoasă transmite un semnal către circuitul E-Stop al utilajului.Perdelele luminoase sunt echipate cu mai multe fascicule de lumină poziționate apropiat (la o distanță de 14…90 mm în funcție de rezoluție) în timp ce grilajele luminoase sunt prevăzute cu doar câteva fascicule de lumină (2, 3 sau 4) spațiate mult mai departe între ele (300…500 mm).În funcție de rezoluție, perdelele luminoase pot fi utilizate pentru protecția degetelor, mâinilor sau corpului în timp ce grilajele luminoase sunt utilizate numai pentru protecția corpului.

Perdelele și grilajele luminoase tip 2 vs. cele de tip 4

Dacă dispozitivul funcțional de siguranță este utilizat ca dispozitiv fotoelectric, adică o perdea luminoasă sau un grilaj față de un senzor inductiv de proximitate, "tipul" este utilizat pentru definirea cerințelor în conformitate cu IEC 61496-1 și -2.

  Tip 2 Tip 4
Control verificat Verifică în privința erorilor în timpul pornirii sau repornirii. Auto-monitorizare continuă pentru erori.
Apertură efectivă
unghi (EAA)
5 EAA. Fasciculele de lumină pot găsi căi alternative nesigure dacă sunt montate în apropierea suprafețelor lucioase numite scurtcircuit optic. 2,5 EAA. Unghiul de apertură efectivă mai îngust reduce riscul scurtcircuitului optic.
Circuite redundante Nesolicitate. Include componente și circuite critice duplicat pentru a asigura un sistem de back-up dacă sistemul principal cedează.
Siguranță tangibilă
nivel de umplere
SIL cl 1 și PL c. Îndeplinește cerințele la nivelul maxim cel mai ridicat de siguranță tangibilă conform IEC61496: SIL cl 3 și PL e.
Cost Costuri mai mici. În mod normal costuri mai mari … însă prețurile perdelelor luminoase de la ifm tip 4 sunt comparabile cu prețurile perdelelor luminoase de tip 2.

Înălțime și lățime zonă protejată

Înălțimea zonei protejate nu reprezintă lungimea totală a perdelei luminoase de siguranță.Mai exact, este zona dintre primul și al doilea fascicul de lumină.Perdelele noastre de siguranță oferă înălțimi de protecție de la 160 la 1810 mm în incremente de 150 mm și grilajele noastre luminoase de siguranță o rază de acțiune de la 500 la 900 mm.

Lățimea zonei protejate este distanța dintre transmițător și receptor.Poate fi astfel fi considerată și rază de acțiune.Toate perdelele și grilajele noastre luminoase de siguranță pot opera în modul de intensitate ridicată prin care se mărește raza de acțiune.Acest lucru se poate selecta prin cablu.Consultați mai jos detaliile.

Prevenirea accesului vs. protecția primară

Prevenirea accesului se referă la perdelele luminoase amplasate în imediata proximitate a utilajului pentru a împiedica accesul la zonele periculoase.Protecția primară se referă la perdele sau grilaje luminoase care sunt poziționate perimetral în jurul utilajului pentru a preveni accesul în zona generală.

Rezoluția

Rezoluția reprezintă suma diametrelor lentilelor și distanța centru-la-centru dintre lentilele adiacente.Obiectele mai mari decât rezoluția nu pot trece prin zona protejată fără a cauza o eroare.Cu cât este mai mică rezoluția, cu atât poate detecta perdeaua luminoasă un obiect mai mic.

Blocarea aplicațiilor

Blocarea temporară șuntează funcția de siguranță.Aplicațiile tipice permit materialului în timpul producție să treacă prin perdeaua luminoasă sau grilaj în timp ce accesul operatorului este restricționat către zona nesigură.Blocarea se realizează cu perdelele luminoase și grilajele de la ifm în combinație cu releul de siguranță G2001S.

Un paletizor ridică un palet cu butoaie și îl amplasează pe o bandă transportoare. Senzorii de blocare se declanșează și paletului îi este permis să părăsească zona (se deplasează din dreapta în stânga în imagine.) Dacă un operator intenționează să intre în zona de paletizare, perdeaua luminoasă detectează prezența acestuia și oprește alimentarea utilajului.

Aplicații de suprimare a fasciculelor

Suprimarea fasciculelor permite întreruperea a 1, 2 sau 3 fascicule consecutive fără întreruperea circuitului de siguranță. Aceste tipuri de perdele luminoase sunt utilizate în general pentru aplicații de alimentare sau evacuare de material.Suprimarea flotantă a fasciculelor permite întreruperea aleatorie a fasciculelor în cadrul zonei protejate. Modul de suprimare permanentă a fasciculelor permite unui obiect să se afle permanent în zona protejată fără să întrerupă circuitul de siguranță. Modul de operare al perdelelor luminoase cu suprimare a fasciculelor de la ifm se poate selecta prin cablu.

Plăcile de oțel sunt transportate către o presă de ștanțare. Capătul inferior al fasciculelor poate declanșa fără întreruperea circuitului de siguranță. Cu toate acestea dacă un operator încearcă să-și introducă membrele în presă utilajul oprește imediat.

Aplicații în cascadă

Montajul în cascadă permite perdelelor luminoase conectate în serie să genereze forme specifice în funcție de client.ifm nu oferă perdele luminoase în cascadă momentan. Fiecare perdea luminoasă necesită un releu individual de siguranță.

O perdea luminoasă se poate monta vertical față de un utilaj și o a doua se poate monta orizontal în fața acesteia.