You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Produkty
  2. Technika bezpieczeństwa
  3. Przekaźniki bezpieczeństwa
  4. Bezpieczne monitorowanie obniżenia prędkości

Bezpieczne monitorowanie obniżenia prędkości

  • Łatwa parametryzacja przełącznikiem obrotowym
  • Zastosowanie wielu różnych tarcz krzywkowych
  • Możliwość włączania i wyłączania funkcji monitoringu
  • Niezawodna praca w bardzo niskiej temperaturze otoczenia do -40C
  • Płaska obudowa

Bezpieczne monitorowanie obniżenia prędkości


Niezawodne monitorowanie spadku poniżej wymaganej prędkości obrotowej

Czujnik prędkości obrotowej seriiDU służy do monitorowania bezpiecznej minimalnej prędkości obrotowej. Wtym celu urządzenie przyjmuje na wejściach impulsy podłączonych, służących jako generator impulsów czujników, po czym oblicza woparciu onie wynikającą znich częstotliwość. Ciągłe porównywanie częstotliwości wejściowej (wartość rzeczywista) oraz punktu przełączania
(wartość zadana) umożliwia urządzeniu błyskawiczną detekcję spadku prędkości obrotowej poniżej wymaganej wartości. Prędkość minimalną można komfortowo iintuicyjnie nastawić za pomocą przełącznika obrotowego.
Poza przekaźnikami, do wyświetlania informacji ostanie ibłędach można również wykorzystywać wyjścia tranzystorowe.
Czujniki są stosowane np. na wentylatorach pieców przemysłowych oraz przewietrznikach lakierni wprzemyśle motoryzacyjnym.