1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Systemy do maszyn mobilnych
  4. Urządzenia do diagnostyki i serwisowania
  5. Urządzenia do zdalnego serwisowania

Urządzenia do diagnostyki i serwisowania - Urządzenia do zdalnego serwisowania

  • Niezawodna bezprzewodowa wymiana danych dla maszyn mobilnych
  • Diagnostyka w czasie rzeczywistym przez system programowania CODESYS
  • Wyświetlanie i przechowywanie danych w portalu internetowym
  • Wyświetlanie i przetwarzanie danych dot. położenia i tras
  • Integracja w sieci maszyny przez interfejs CAN/CANopen


Komponenty do diagnostyki / serwisu – urządzenia do zdalnego serwisowania

CANremote to modem radiowy ze zintegrowaną bramką, przeznaczony do realizacji bezpośredniego połączenia zsystemem sterowania iumożliwiający tym samym komfortowe serwisowanie zdalne. CANwireless udostępnia porównywalną funkcjonalność poprzez siećWLAN.
Moduły przesyłają dane systemu sterowania albo wczasie rzeczywistym do systemu programującego lub diagnostycznego, albo też zapisują je najpierw tymczasowo na serwerze, by można było uzyskać do nich dostęp np. przez portal internetowy.
Dane związane zpozycją itrasą mobilnej maszyny roboczej są przez cały czas dostępne.