You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. IO-Link
  4. IO-Link - Czujniki procesowe
  5. Mechatroniczny przepływomierz z wyświetlaczem

IO-Link - Przepływomierze mechatroniczne z wyświetlaczem

  • Dokładne wykrywanie przepływu i temperatury medium
  • Odpowiednie do wody, chłodziw oraz roztworów oleju i glikolu dzięki zintegrowanym wykresom pomiarowym
  • Niezawodne zabezpieczenie przed przepływem wstecznym zapewniające bardzo krótki czas reakcji
  • Z wyjściem przełączającym, wyjściem analogowym lub wyjściem częstotliwości i IO-Link
  • Wyraźnie widoczny wyświetlacz LED z funkcją przełączania barw czerwona/zielona

IO-Link - Przepływomierze mechatroniczne z wyświetlaczem


Mechatroniczne przepływomierze zwyświetlaczem

Mechatroniczne czujniki przepływu serii SBY z wyświetlaczem monitorują czynniki płynne, takie jak woda, roztwory glikolu, oleje przemysłowe lub ciecze chłodząco-smarujące. Wykrywają one obydwie wielkości procesowe: wielkość przepływu i temperaturę czynnika.
Czujnik działa na zasadzie tłoka sprężynowego. Spoczywający w gnieździe zaworu obudowy tłok jest podnoszony przez napływające medium, które pokonuje opór sprężyny. Pozycja tłoka jest wskaźnikiem dla przepływu. W przypadku słabnącego przepływu siła sprężynowa powoduje bezpieczne cofnięcie tłoka do pozycji wyjściowej, co zapobiega przepływowi wstecznemu.
Asortyment produktów obejmuje transmitery przepływu z wyjściem analogowym i sygnalizatory przepływu z wyjściem przełączającym.
4-miejscowy wyświetlacz LED dobrze widoczny z dużych odległości i ze wszystkich stron oraz dwie diody LED stanu przełączania umieszczone na głowicy czujnika ułatwiają uruchomienie, konserwację i eksploatację. Wyświetlacz można przestawić ze wskazania „czerwonego” na zależne od wartości ciśnienia wskazanie czerwono-zielone. Stany wyjścia są w ten sposób wyraźnie podkreślane lub też można określić okno wartości dla danego koloru.
Wysoka wytrzymałość mechaniczna umożliwia zastosowanie w wysokich ciśnieniach i trudnych warunkach przemysłowych. W zależności do wykrywanej wielkości przepływu dostępne są urządzenia z różnym przyłączem procesowym.
Parametryzacja odbywa się bezpośrednio za pomocą przycisków na czujniku. Ponadto czujnik może być parametryzowany również przez IO-Link, np. za pomocą interfejsu USB. Oprogramowanie LINERECORDER SENSOR umożliwia wizualizację, przenoszenie i archiwizowanie zestawów parametrów.