You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Technika bezpieczeństwa
  4. Technika bezpieczeństwa AS-i
  5. Bramki AS-i z wbudowanym sterownikiem bezpieczeństwa

Bramki AS-Interfacewith z wbudowanym sterownikiem bezpieczeństwa

Bramki AS-Interfacewith z wbudowanym sterownikiem bezpieczeństwa

Bramki zbezpiecznym wrazie uszkodzenia sterownikiemPLC

BramkiAS-i ofunkcjonalności sterownikaPLC sterują niezawodnie wymianą danych zpoziomem czujników/aktuatorów izapewniają szybką komunikację zukładem sterowania wyższego poziomu. Mogą być wykorzystywane jako samodzielny izdecentralizowany sterownik lub jako bramka do najpowszechniej stosowanych magistrali obiektowych. Asortyment obejmuje zróżnicowane interfejsy, np. do sieci EtherNet/IP oraz PROFINET.
Urządzenia składają się zdwóch umieszczonych wjednej obudowie sterowników. Jeden ze sterownikówPLC służy do zastosowań związanych zfunkcjami bezpieczeństwa, natomiast drugi pracuje jako standardowy sterownikPLC. Oba sterowniki komunikują się ze sobą, co umożliwia realizację kompletnego systemu sterowania instalacją, włącznie zfunkcjami bezpieczeństwa iwizualizacjami, przy zastosowaniu tylko jednego mastera.
Bezpieczny wrazie uszkodzenia sterownikPLC jest certyfikowany pod kątem zastosowań związanych zfunkcjami bezpieczeństwa do poziomu kategorii SIL3, PLe. Urządzenie jest wyposażone wlokalne ibezpieczne wejścia orazwyjścia. Komfortowe funkcje diagnostyczne, przykładowo wskaźnik statusu bezpiecznych wejść/wyjść oraz pamięć błędów na komunikaty zsygnaturą czasową, ułatwiają wyszukiwanie błędów oraz ograniczają czas przestojów.
Kolorowy wyświetlacz umożliwia szybkie ibezpośrednie określenie statusu wszystkich urządzeńAS-i typu slave. Wizualizacja danych czujnika/aktuatora jest także możliwa poprzez zintegrowany serwerWEB.
Wydajne sterownikiPLC mogą zostać komfortowo zaprogramowane wśrodowiskuCODESYS.