You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki światłowodowe
  5. Światłowody akrylowe

Światłowody akrylowe

  • Do montażu w trudno dostępnych miejscach
  • Do pracy jako czujnik jednokierunkowy lub czujnik odbicia rozproszonego
  • Różne konstrukcje i głowice czujnikowe do bardzo wielu zastosowań
  • Na szpuli do docięcia do odpowiedniej długości
  • Wersje o dużej elastyczności umożliwiające uzyskanie bardzo krótkich promieni wygięcia

Światłowody akrylowe


Światłowód akrylowy

Jeżeli do montażu standardowych czujników optycznych jest mało miejsca, stosuje się systemy światłowodowe, zwane również systemami falowodów optycznych. W tych systemach monitor kontrolny i światłowód montuje się oddzielnie.
Umożliwia to montaż tam, gdzie jest niewiele miejsca oraz w miejscach trudno dostępnych.

Systemy światłowodowe są wykonane w postaci fotokomórki jednokierunkowej lub czujnika refleksyjnego.

Światłowody z akrylu są używane do zastosowań standardowych, jeżeli nie występują żadne szczególne wymagania dla odporności na wysokie temperatury lub dla oddziaływań chemicznych. Mają one możliwości samodzielnego konfekcjonowania oraz są tańsze niż światłowody szklane.