1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Optyczne czujniki widelcowe i kątowe
  5. Optyczne czujniki widelcowe

Optyczne czujniki widelcowe

  • Szybkie ustawianie: bez konieczności osiowania nadajnika i odbiornika
  • Cienka i dokładna wiązka światła na całej szerokości widelca czujnika
  • Metalowa obudowa zmniejszająca zniekształcenia
  • Tryb podświetlenia/wygaszenia wybierany przełącznikiem obrotowym
  • Łatwa regulacja czułości potencjometrem


Optyczne czujniki widelcowe i kątowe

Optyczne czujniki widelcowe i kątowe są stosowanie do wykrywania bardzo małych części oraz do zadań zliczania w układach doprowadzania, montażu i obsługi. Inne obszary zastosowania to monitorowanie krawędzi wstęgi oraz prowadnic taśmy. Czujniki charakteryzują się wysoką częstotliwością przełączania oraz bardzo dokładnym i precyzyjnym strumieniem światła. Umożliwia to niezawodną detekcję bardzo szybkich ruchów.

Obudowa z odpornego na skręcanie odlewu cynkowego zapewnia długotrwałą stabilność osi optycznej. Ponieważ nadajnik i odbiornik są już wyrównane względem siebie, nie jest konieczna czasochłonna regulacja.

Ustawanie czułości odbywa się intuicyjnie przy użyciu potencjometru. Funkcja światło-włącz/ciemno-włącz jest ustawiana za pomocą przełącznika obrotowego.