You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki indukcyjne
  5. Czujniki bezpieczeństwa

Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa

  • Certyfikat zgodności z IEC 60947-5-3, ISO 13849-1, IEC 62061 i IEC 61508
  • Pewność bezpieczeństwa operatora i maszyny
  • Elektroniczne czujniki bezpieczne w razie awarii nie wymagają osobnego aktuatora
  • Podłączanie czujników do sterownika bezpieczeństwa PLC lub bezpiecznego modułu AS-i

Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa

Czujniki bezpieczeństwa

Czujnik bezpieczeństwa zwiększa dostępność i bezpieczeństwo urządzenia oraz może być podłączany do zatwierdzonych urządzeń przetwarzania sygnałów bez wykrywania zwarć międzyobwodowych. Ze względu na brak zużycia koszty konserwacji urządzenia są minimalne. Usterki, takie jak np. pęknięcie cewki lub zwarcie na cewce, są diagnozowane, a czujnik przechodzi do wcześniej ustalonego stanu. Nawet zwarcie międzyobwodowe między zasilaniem a jednym z obydwu wyjść nie pogarsza funkcji bezpieczeństwa czujnika. Indukcyjne aplikacje bezpieczeństwa to specjalne zastosowania, które wymagają bezdotykowej i bezpiecznej detekcji przedmiotu metalowego.
Przykłady zastosowania to np. bezpieczne ustawianie na okrągłych stołach taktujących i obrabiarkach, bezpieczne uruchamianie przesuwania pełzającego lub wyłączenie końcowe na prasach, robotach portalowych i napędach lub bezpieczny monitoring powierzchni robotów.