1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki indukcyjne
  5. Czujniki bezpieczeństwa

Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa

  • Świadectwo zgodności z normą EN 60947-5-3 dla elektromechanicznej aparatury sterowniczej
  • Pewność bezpieczeństwa operatora i maszyny
  • Elektroniczne czujniki bezpieczne w razie awarii nie wymagają osobnego aktuatora
  • Podłączanie czujników do sterownika bezpieczeństwa PLC lub bezpiecznego modułu AS-i
  • Możliwe połączenie szeregowe czujników i styków


Czujniki bezpieczeństwa

Czujnik bezpieczeństwa zwiększa dostępność i bezpieczeństwo urządzenia oraz może być podłączany do zatwierdzonych urządzeń przetwarzania sygnałów bez wykrywania zwarć międzyobwodowych. Ze względu na brak zużycia koszty konserwacji urządzenia są minimalne. Usterki, takie jak np. pęknięcie cewki lub zwarcie na cewce, są diagnozowane, a czujnik przechodzi do wcześniej ustalonego stanu. Nawet zwarcie międzyobwodowe między zasilaniem a jednym z obydwu wyjść nie pogarsza funkcji bezpieczeństwa czujnika. Indukcyjne aplikacje bezpieczeństwa to specjalne zastosowania, które wymagają bezdotykowej i bezpiecznej detekcji przedmiotu metalowego.
Przykłady zastosowania to np. bezpieczne ustawianie na okrągłych stołach taktujących i obrabiarkach, bezpieczne uruchamianie przesuwania pełzającego lub wyłączenie końcowe na prasach, robotach portalowych i napędach lub bezpieczny monitoring powierzchni robotów.