You probably do not come from: Poland.  If necessary, change to: United States
  1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Czujniki do pozycjonowania
  4. Czujniki indukcyjne
  5. Do zastosowań mobilnych

Czujniki indukcyjne - Do zastosowań mobilnych

  • Aprobata typu E1 Kraftfahrt-Bundesamt (Niemieckiego Urzędu Transportu Samochodowego)
  • Szeroki zakres temperatury roboczej
  • Dobre zabezpieczenie przed wnikaniem zgodnie z wymaganiami trudnych warunków środowiskowych
  • Duża odporność na wyładowania elektromagnetyczne zgodnie z normami branży motoryzacyjnej
  • Szeroki zakres napięcia

Czujniki indukcyjne - Do zastosowań mobilnych

Zastosowanie w mobilnych maszynach roboczych

Czujniki indukcyjne stosowane są również w maszynach i urządzeniach mobilnych. W przeciwieństwie do urządzeń do automatyki przemysłowej, wobec czujników do zastosowań mobilnych stawiane są znacznie wyższe wymagania. Ponieważ są one montowane w pozycjach odsłoniętych, muszą spełniać specjalne wymagania.
Konstrukcja urządzeń jest zaprojektowana tak, że zapewnia największą odporność na uderzenia i wibracje. W połączeniu z konektorami ecolink serii EVM czujniki indukcyjne serii W są idealną kombinacją do systemów mobilnych. Aby czujniki mogły niezawodnie pracować w przenikliwym zimnie oraz obok gorących silników, posiadają rozszerzany zakres temperatury -40...85 °C. Ponadto urządzenia są niewrażliwe na szybkie zmiany temperatury.
Zakres napięcia czujników mobilnych od 10 do 60 V zapewnia, że ich działania nie pogarszają nawet wahania sieci pokładowej. Aby spełnić coraz większe wymagania kompatybilności elektromagnetycznej w systemach mobilnych, urządzenia posiadają większą zdolność do kompatybilności elektromagnetycznej.
Wiele czujników posiada homologację typu E1. Dzięki temu dopuszczeniu Federalnego Urzędu ds. Ruchu Drogowego można je stosować w pojazdach, zachowując ich dopuszczenie do pracy.