Poprzez energetykę wiatrową do transformacji energetycznej

Energetyka wiatrowa to główna gałąź wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Elektrownie wiatrowe buduje się we wszystkich strefach klimatycznych Ziemi – na otwartym morzu (offshore), na wybrzeżach oraz na lądzie (onshore). Są one narażone często na ekstremalne warunki atmosferyczne, np. wodę morską czy wahania temperatury.

Aplikacje: