You probably do not come from: Netherlands.  If necessary, change to: United States

Reageer nu op nieuwe markteisen in de levensmiddelenindustrie

De levensmiddelen- en drankenindustrie ondergaat grote veranderingen.

Consumenten verwachten een grotere verscheidenheid in het aanbod en stellen hogere eisen aan de kwaliteit en de duurzaamheid van hun levensmiddelen. Maar ze zijn ook bereid om meer te betalen voor de diensten.

De productie van vloeibaar voedsel en dranken is tegenwoordig veel complexer dan enkele jaren geleden. De toegenomen eisen van de consumenten zijn zodoende ook van grote invloed op de productieprocessen van de levensmiddelenfabrikanten. Zij eisen aanzienlijk flexibelere en daardoor complexere productieprocessen. Daardoor neemt het gevaar van stilstand en fouten toe in hun productie. Dat productiefouten duur kunnen zijn, wordt aangetoond door een kerncijfer uit de bierindustrie: de jaarlijkse, wereldwijde verliezen door inefficiëntie in de productie bedragen tot 8,3 miljard euro. Zodoende kunnen de verliezen oplopen tot 1/20 van de totale opbrengst.

Direct naar mijn oplossing

De toenemende complexiteit biedt echter ook een directe kans om de winst te verhogen dankzij diverse procesoptimalisaties. Hiervoor moeten levensmiddelenproducenten:

  1. hun installaties dusdanig inrichten, dat die snel van het ene op het andere product kunnen worden omgesteld, om zo de gewenste verscheidenheid in het aanbod te kunnen garanderen.
  2. tijd en kosten voor de productieomschakelingen laag houden, om het hoogst mogelijke rendement van hun installaties te garanderen.
  3. processen zo goed mogelijk bewaken om oorzaken voor fouten in een vroeg stadium op te sporen en zo productieuitvallen en -verliezen evenals gebreken in de productkwaliteit te voorkomen.
  4. productieprocessen op een begrijpelijke en duurzame wijze vormgeven om hun klanten te overtuigen van de duurzame productie.

Hiervoor biedt ifm innovatieve oplossingen

Met innovatieve automatiseringsoplossingen kunt u de nieuwe uitdagingen in de levensmiddelenproductie het hoofd bieden en de concurrentie op technologisch gebied bijhouden. Laat u op de volgende pagina's informeren over ifm-oplossingen om de beschikbaarheid, de prestaties en de kwaliteit van uw installatie te verbeteren. Met onze niveausensoren met IO-Link voorkomt u bijvoorbeeld productieverliezen, doordat u zeer nauwkeurig het niveau van uw tank bewaakt en dat op uw dashboard in realtime kunt zien.
Hier vindt u nog andere oplossingen: