1. Početna stranica
  2. Proizvodi
  3. Senzori u procesima
  4. Senzori razine
  5. Uporaba u sredstvima za čišćenje, rashlađivačima i mazivima

Senzori razine - Uporaba u sredstvima za čišćenje, rashlađivačima i mazivima

  • Jasno vidljivo pokazivanje statusa prekapčanja
  • Jednostavna prilagodba u primjeni pomoću pritisne tipke
  • Modularni koncept za široku paletu primjena
  • Verzije sa zaštitom od prekomjernog protoka prema Saveznom zakonu o vodi (WHG) § 19.