You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Prosessiteollisuuden sovellutuksia

Prosessiteollisuuden sovellutuksia

Aineen tunnistus prosessisäiliöissä

ifm:n LMT-pinnankorkeusanturia käytetään kytkimenä pinnan ylä- ja alarajan valvonnassa tai pumpun kuivakäyntitilan valvonnassa. Tyypillisesti signaali on "on", kun valvottavaa ainetta on paikalla ja "off", kun ainetta ei ole.

Lisätoiminnot IO-Link -datan avulla:

IO-Linkin avulla on mahdollisuus päästä käsiksi lisäinformaatioon. IO-Linkin avulla saadaan todellinen digitaalinen prosessiarvo, jota voidaan käyttää mm. ainetyypin (esim. vesi tai maito) määrittelemiseen. IO-Link -arvon avulla voidaan erottaa myös mitattava aine ja tuntopintaan kerääntynyt ainekerros toisistaan. Aineen tunnistus on kriittinen toiminto pesuprosesseissa. Välittömästi sen jälkeen, kun aine on huuhdeltu pois, pesuprosessi voidaan aloittaa tuotantoajan maksimoimiseksi.

Jatkuva pinnankorkeuden mittaus

PI-paineanturissa on 4...20 mA analogialähtö ja kytkinlähtö. Perinteiset analogiasignaalit voivat vääristyä EMC-häiriöiden, ja ne on skaalattava todelliset järjestelmäpaineen näyttämiseksi ohjausjärjestelmässä.

Painepiikkien maksimi- ja minimiarvot tallennetaan anturiin, mutta ne eivät ole suoraan ohjausjärjestelmän käytettävissä.

Lisätoiminnot IO-Linkin avulla:

IO-Linkin avulla voidaan lukea todelliset painearvot ilman skaalaustarvetta. Esimerkiksi 0...100 bar paineanturilta saadaan ohjausjärjestelmään täsmälleen sama arvoalue ilman skaalauksia.

Lukemalla minimi- ja maksimipainmearvot anturista voidaan suoraan valvoa mitä tahansa odottamattomia painepiikkejä ja -romahduksia. Tämä on tärkeää, sillä ne voivat aiheuttaa anturin vikaantumisen tai valmistettavan tuotteen pilaantumisen.

Kahdennettu lämpötilamittaus pastörointisovellutuksia varten

Maidon tuotannossa on ensiarvoisen tärkeää, että oikea lämpötila säilyy. ifm:n TAD-lämpötilalähettimien omavalvonta- ja diagnostiikkatoiminnot varmistavat prosessin sujuvan toiminnan. TAD on ensimmäinen ryömimisen tunnistuksella varustettu anturi elintarviketeollisuuden sovellutuksiin. Anturi on varustettu kahdella erillisellä ja erilaiset ominaiskäyrät omaavalla mittauselementillä, mikä parantaa suoraan prosessien luotettavuutta. Jos ryömintää ilmenee, varoitussignaali lähetetään ohjausjärjestelmään.

Lisätoiminnot IO-Linkin avulla:

IO-Link mahdollistaa molempien lämpötilaelementtien valvonnan. Lisäksi ohjausjärjestelmään lähetetään vielä kolmaskin arvo, joka on kahden muun arvon keskiarvo. Tällä tavalla kolme erilaista lämpötilasignaalia voidaan siirtää ja valvoa yhden yksinkertaisen kaapelin kautta. Kahdennetut lämpötilasignaalit mahdollistavat koneprosessiin perustuvan, räätälöidyn ryömimisen tunnistuksen, ja tarjoaa ratkaisun, joka vähentää antureiden kalibrointitarvetta.

Jäähdytysvesivalvonta valimossa

Tyypillisessä sulatusuunissa jäähdytysjärjestelmä on koneen toiminnan ja tuotettavien osien laadun kannalta kriittisessä osassa. Lisäksi elementtien tarkka jäähdytys parantaa koneen elinikää ja turvallisuutta. Tämän varmistamiseksi useita jäähdytysvesiparametrejä, kuten esim. lämpötila ja virtaus, on valvottava tarkasti. Tähän tarvitaan useita antureita ja asennuspaikkoja ympäri konetta.

Lisätoiminnot IO-Linkin avulla:

ifm:n SM-sarjan magneettis-induktiivinen virtausmittari lähettää IO-Linkin avulla virtausnopeuden, lämpötilan ja kokonaisvirtausmäärän 3-johtimisen standardikaapelin kautta. Näin säästyy kustannuksia usean analogiakortin, ylimääräisten putkiyhteiden, useiden kytkentäpisteiden ja liiallisen laitevaraston osalta.