You probably do not come from: Finland. If necessary, change to: United States
  1. IO-Link
  2. Autoteollisuuden sovellutuksia

Autoteollisuuden sovellutuksia

Paineilmamittari energiankulutuksen seuraamiseen

Huomattava osa paineilmajärjestelmien energiahäviöistä aiheutuu vuodoista, jotka ovat usein 20-30% kompressoreiden tuottamasta lähtötehosta. Ilmavuodot voivat aiheuttaa myös toiminnallisia häiriöitä ja järjestelmäpaineen heilahtelua. Tämä puolestaan voi johtaa paineilmalaitteiston tehokkuuden heikkenemiseen, ja sillä voi olla mahdollisesti vaikutusta myös tuotantoon. Voi esiintyä tarpeetonta kierrätystä, mikä lisää tuotantoaikaa. Laitteiston huoltotarve lisääntyy, ifm:n SD-sarjan ilmavirtausmittari mahdollistaa turhia kustannuksia aiheuttavien linjavuotojen havaitsemisen ja eliminoinnin.

Lisätoiminnot IO-Link -datan avulla

Paineilmalaitteiston valvontajärjestelmän käyttöönoton kustannukset ovat tyypillisesti hyvin suuret. IO-Link lähettää useita prosessiarvoja (esim. virtausnopeus, lämpötila ja kokonaisvirtausmäärä) yhden yksinkertaisen kaapelin kautta, joten kalliita analogiatulokortteja ei tarvita. Koska yksi anturi voi lähettää useita prosessiarvoja, saadaan säästöjä myös ylimääräisistä putkiyhteistä, antureista, johtimista ja yleensäkin varastointikustannuksista. Energiahäviöiden havaitsemisen avulla saavutettavat kustannussäästöt ja kokonaisasennuskustannusten aleneminen mahdollistavat laiteinvestoinnille lyhyen takaisinmaksuajan ja hyvän tuottoprosentin.

Tyhjiöanturit valvovat imutarttujia

PN7-sarjan tyhjiöanturit tunnistavat imutarttujien toimiakseen tarvitseman tyhjiön. Jos minimiarvoja ei saavuteta, imutarttuja jää alkuasentoonsa välttääkseen työkalun ja järjestelmän mahdollisen vaurioitumisen. Sekä korkea- (175 psi) että matalapaineineista (87 psi) paineilmaverkkoa valvotaan.

Lisätoiminnot IO-Link -datan avulla

Jos PN7-sarjan tyhjiöanturi korvataan, automaattinen laitekorvaustoiminto kopioi parametrit IO-Linkin kautta uuteen laitteeseen. Tämä säästää aikaa ja ehkäisee mahdollisia parametrointivirheitä. Tyhjiöanturia voidaan käyttää myös on/off-kytkimenä tai analogia-anturina IO-Linkin kautta, joten yksi anturi pystyy hoitamaan sekä digitaaliset että analogiset sovellutukset. IO-Link vähentää kustannuksia ja pienentää varastointitarvetta.

Asennustason törmäysvalvonta

Optinen etäisyysanturi, malli O1D tunnistaa, onko asennustaso tyhjä auton koreista. Ennen auton korin siirtoa alueelle ripustinta lasketaan ja tämän jälkeen kori voidaan siirtää turvallisesti paikalleen. O1D:n paikka on kriittinen ja sovellutuksen vaihdon yhteydessä sitä ei usein pystytä parametroimaan ilman, että kokoonpanolinja pysäytetään.

Lisätoiminnot IO-Link -datan avulla

Etäparametrointi on avainasioita tässä sovellutuksessa. Etäisyysanturi O1D on asennettu vaikeapääsyiseen paikkaan, eikä sen säätö onnistu ilman kokoonpanolinjan pysäyttämistä. tuotanto IO-Link anturi. Valmistettavien mallien vaihdon yhteydessä IO-Link mahdollistaa anturin parametrien muuttamisen etänä plc:stä. Linjasoa ei siis tarvitse pysäyttää!