1. Aloitussivu
  2. Tuotteet
  3. Liikeanturit
  4. Signaalimuunnosyksiköt
  5. Veto- ja päästöhidastus

Signaalimuunnosyksiköt - Veto- ja päästöhidastus

  • Säädettävä veto- ja päästöviive
  • Optiona veto- ja/tai päästöhidastus ja hetkelliset pulssit
  • Säiliöiden suojaus ylitäyttöä ja tyhjäkäyntiä vastaan
  • Pumppujen ja venttiilien luotettava kulumissuojaus
  • Nopea ja aikaa säästävä kiskoasennus


Päälle- ja irtikytkentäviive

Signaalien päälle- ja irtikytkentäviiveellä varustetut laitteet otetaan käyttöön, jotta koneita ja laitteita voidaan suojata liian varhaiselta päälle- ja irtikytkennältä. Tyypillinen esimerkki tästä on astian suojaaminen ylivuodolta tai kuivakäynniltä.
Laite vastaanottaa signaaleja ulkoiselta anturilta ja kytkee lähdöt säädettävien tulo- ja lähtöviiveiden perusteella. Valinnaisesti voidaan vastaus- ja/tai päästöhidastus, päällekytkennän pyyhkäisyimpulssi ja irtikytkennän pyyhkäisyimpulssi asettaa valintakytkimestä.