1. Startside

Forspring med IO-link

Forspring med IO-link

I dag får brugeren helt nye optioner med IO-link-sensorer fra ifm. For eksempel realiseres overførsel af cykliske og acykliske data samt meldinger i begge retninger. Derudover tilbyder IO-link væsentlige mere:

Støjimmunitet

Ingen ydre påvirkning af signalet

IO-link-dataoverførslen er baseret på et 24 V-signal og er derfor særlig ufølsom over for ydre påvirkning. IO-link-sensorer tilsluttes med standard-M12-stikforbindere. Afskærmede ledninger og dermed forbundne jordforbindelser er overflødige.

Ingen måleværditab

ele måleværdioverførslen er digital. En fejlbehæftet overførsel og omregning af analoge signaler erstattes. De digitalt overførte måleværdier kan vises direkte i kontrolrummet.

Enkel udskiftning af sensorer

IO-link-masteren gemmer alle de tilsluttede sensorers parametre. Efter en udskiftning skrives de forudgående parametre automatisk ind i den nye sensor. De nødvendige sensorindstillinger skal ikke slås efter.

Manipulationssikker

Via den standardiserede parameterindstilling af enheden kan betjeningstaster på enheden låses. En fejlindstilling foretaget af betjeningspersonale er dermed ikke mulig. Det er til enhver tid muligt at dokumentere parametrene.

Identifikation

Identificering og registrering af skifteværktøjer.
De optiske sensorer O5D registrerer, om det valgte værktøj findes i holderen. IO-link sørger for, at der i forbindelse med udskiftning af en sensor altid anvendes en identisk sensor.

Detektering af ledningsbrud

Med IO-link finder der en samtidig overførsel af proces- og servicedata sted. Ledningsbrud eller kortslutning detekteres omgående af masteren. Det er også muligt at hente diagnosedataene frem under den igangværende drift.