1. Startside
  2. IO-Link
  3. Anvendelser i automatiseringsindustrien

Anvendelser i automatiseringsindustrien

Komprimeret gasmåler til at registrere energiforbrug

Lækager er en betydelig kilde til tabt energi i systemer med komprimeret luft, hvorved der ofte mistes op til 20-30% af kompressorens output. Luftlækager kan også give problemer med systemoperationer og medføre, at systemtryk svinger. Det kan igen medføre, at luftdrevet udstyr fungerer mindre effektivt og muligvis påvirke produktionen. Unødvendig cycling kan opstå og øge driftstiden. Vedligeholdelsen af udstyret skal udføres hyppigere. ifms SD luftflowsensor giver mulighed for at detektere og fjerne dyre lækager.

Ekstra funktioner med IO-Link-data

Implementering af overvågningssystemer til komprimeret luft er typisk utrolig dyr. IO-Link overfører en lang række procesværdier via et enkelt kabel som f.eks. flow rate, temperatur og totalisatorværdier, der overflødiggør adskillige dyre analoge kort. Eftersom en sensor kan overføre flere processignaler, overflødiggør dette extra rørforbindelser, sensorer, ledninger og strømliner sluttelig lagerbeholdningen. Besparelserne ved at detektere spildt energi og de reducerede samlede installationsomkostninger giver mulighed for et hurtigt ”return on investment”.

Sensormonitorvakuumgribere

PN7 serien med vakuumsensorer detekterer det nødvendige vakuum til korrekt drift af vakuumgriberne. Hvis minimumværdierne ikke nås, forbliver vakuumgriberen i udgangspositionen for at forhindre skader på emnerne og systemerne. Højtrykluftnettet (175 psi) og lavtryksnettet (87 psi) overvåges.

Ekstra funktioner med IO-Link-data

Hvis PN7 vakuumsensoren skal udskiftes, kan den automatiske enhedsudskiftningsfunktion kopiere parametrene til den nye sensor via IO-Link. Det sparer tid og forhindrer mulige fejl i indstillingen af koblingspunkterne. Vakuumsensoren kan også bruges som en on/off kontakt eller analog funktionalitet via IO-Link, der giver en sensor mulighed for at håndtere både digitale og analoge anvendelser. IO-Link reducerer omkostninger og kravene til lagerføring.

Kollisionskontrol på monteringsplatform​en

Optisk afstandssensor, serien O1D, detekterer hvis monteringsplatformen er fri for karosseriet. Før karrosseriet overføres i området, sænkes ophænget og først på det tidspunkt, positioneres karrosseriet sikkert. O1D’s position er afgørende og kan ofte ikke parametriseres uden at stoppe samlebåndet, hvis anvendelsen skulle ændre sig.

Ekstra funktioner med IO-Link-data

Fjernparametriseringen er central i denne anvendelse. O1D afstandssensoren er monteret på en lokation, der ikke er tilgængelig, og kan ikke tilpasses uden at stoppe produktionslinjen. Samtidig med at forskellige produktionsmodeller ændres, giver IO-Link sensorens parametre mulighed for at fjernstyre ændringen via PLC/processoren. Ingen grund til at stoppe linjen!