You probably do not come from: Denmark.  If necessary, change to: United States
 1. Produktnyheder
 2. Sensorer
 3. PMD Profiler

PMD Profiler

Kvalitetskontrol klar til alle udfordringer
Et produkts endelige kvalitet afgøres af den højest mulige ækvivalens mellem specifikation og implementering på hvert enkelt produktionstrin. Lyder det kompliceret? Det er det ikke fra nu af, da PMD Profileren er svaret på rigtig mange vanskelige udfordringer inden for inline-kvalitetskontrol. Den fotoelektriske sensor skal kun gennemføre et par trin for at blive klar til brug. Herunder identificere konturen af emnet via laserlinjecanning. Herefter kan man detektere komponenter, installationsprocedurer, fordybninger eller borehuller, som afviger fra referenceemnet. Der kan registreres afvigelser på ned til 0,5 millimeter. Med andre ord: Fremover produceres dine produkter med maksimal kvalitet på hvert produktionstrin. Enkelt og sikkert!

Yderligere informationer

PMD profiler: Præcis kvalitetsstyring takket være time-of-flight teknologi med høj nøjagtighed og objektpositionering

Hvorfor vælge PMD Profiler?

Idriftsættes med få trin Uafhængig af afstande Ikke følsom over for udefrakommende lys Simplificeret fejlanalyse via IO-Link
Hurtig tilslutning via M12 stik og valgfrit om du vil benytte software Høj tolerance for emne positionering Der kræves ikke afskærmning mod udefrakommende lys eller ekstern oplysning Frivillig konturvisualisering ved hjælp af software, til analyse af afvigende emner

Sortering og justering

Applikationer til fejl finding

 • Differentierer mellem emner, som det blotte øje ikke kan se forskel på
 • Registrerer og afviser dårlige emner
 • Kontrollerer, at emner er placeret korrekt selv under produktions processen

Fordele

 • Tidlig registrering og fjernelse af fejlkilder
 • Minimer fejlraten på sigt
 • Undgå følgeskader på grund af installation af dårlige dele

Fuldstændig og korrekt montering

Monteringsteknik

 • Kontrollerer, at komponenterne er monteret komplet og korrekt
 • Kontrollerer, at f.eks. tætningsringe er monteret korrekt, eller at skruer er strammet korrekt

Fordele

 • Registrer ufuldstændigt samlede komponenter, og eftermontér dele, om nødvendigt
 • Genjuster eller frasorter komponenter, der ikke er monteret korrekt
 • Forebyg lækager eller ustabilitet

Mellemrumskontrol

Kontrollér, om tætningerne sidder helt korrekt

 • Kontrollér, om fastlåsnings mekanismer er gået helt i indgreb
 • Målret kontursammenligningen mod det relevante profilområde

Fordele

 • Registrér og korrigér, om nødvendigt, komponenter, der ikke er installeret korrekt

Bearbejdningskontrol

Kontrol af bearbejdningstrinene

 • Differentier mellem bearbejdede og ikke bearbejdede dele ved sammenligning af deres kontur

Fordele

 • Overfladestrukturen giver mulighed for at drage konklusioner om potentielle fejl i installationen (f.eks. ikke bearbejdede emner på grund af maskinfejl)

Optimér produktkvaliteten og produktionseffektiviteten ved hjælp af PMD Profileren

Minimér installationskompleksiteten og omkostningerne
Plug & play løsning, der installerer enheden med få trin
Optimér produktkvaliteten
Korrekt og fuldstændig montering og bearbejdning
Højere produktionseffektivitet
Inline-kvalitetskontrol forhindrer komplikationer i produktionslinjen
Permanent reduktion af fejlraten i produktionen
Tidlig registrering og fjernelse af fejlkilder