• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Bæredygtighed
  2. Miljø
  3. REACH (EU)

REACH note

Reguleringen (EC) nr. 1907/2006, den såkaldte REACH regulering (REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrering, Evaluering, Autorisation og Begrænsning af kemikalier)) har været gældende i EU siden 1. juni 2007.

Sagt med andre ord skelner REACH reguleringen mellem kemikalieprodukter ("stoffer i ublandet form og i præparater") og ikke-kemiske produkter ("stoffer i artikler").

ifm electronic gmbh som leverandør af ikke-kemiske produkter (kontrol, kommunikation og automatiseringsteknologi) er "producent af artikler" iht. REACH reguleringen. Som fabrikant er bestemmelserne i art. 33 vedrørende "kandidatlisten" vigtige for ifm. Denne liste blev publiceret første gang den 28. oktober 2008 og opdateres regelmæssigt (se http://echa.europa.eu/).

Ved stoffer, der vækker stor bekymring, skal producenter og importører af artikler, der indeholder et stof fra kandidatlisten i en koncentration over 0,1 % vægtprocent per artikel, forsyne deres professionelle modtagere med tilstrækkelige informationer, der giver mulighed for sikker brug af produkterne, som minimum, stoffets navn.

Information iht. artikel 33 i REACH-erklæringen (EF) nr. 1907/2006 findes på dette website www.ifm.com under det respektive produkt (indtast varenr. i søgefeltet → Downloads→ Certifikater --> REACH (SCIP) RoHS-erklæring).

  • Venligst indtast et gyldigt produkt nummer.

Hvis du har behov for dokumentation på en kunde-specifikt produkt eller et produkt, der ikke længere er aktivt vist i produktkataloget, venligst kontakt vores Service Center på 70 20 11 08.