• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Bæredygtighed
  2. Rapporter, certifikater og portaler

Rapporter, certifikater og portaler

Her finder du en oversigt over ifm’ s vigtigste (bæredygtigheds-) dokumenter. Udover de certificerede standarder og bæredygtigheds-relevante brochurer finder du også de portaler, der serviceres af ifm:

Bæredygtighedsrapport

Vores fjerde bæredygtighedsrapport, der er kraftigt opdateret, er resultatet af en stor teamindsats fra mange kollegaer, som har bidraget med deres entusiasme og engagement i udgivelsen. I år blev dele af EMAS-miljø redegørelsen integreret i bæredygtighedsrapporten. Ud over vores strategiske tilgange og tiltag, indeholder denne rapport vores reviderede bæredygtighedsprogram, et indblik i forskellige projekter og interviews med lederen af vores bæredygtigheds- og social bæredygtighedsprogram.

Vi ønsker dig god læsning, modtager gerne din feedback og ser frem til at samarbejde med dig om at skabe en fremtid, der er værd at leve i.

Deadline for den næste bæredygtighedsopdatering er sommeren 2024.

Kvalitet og bæredygtighed

Kvalitetsstyring er implementeret meget effektivt hos ifm siden etableringsårene. I 1993 certificerede DQS ifm’s QM for første gang uden afvigelser!
Den indeholder også dokumentation på, at vi overholder kravene i Federal Motor Transport Authority (KBA)’s e1 godkendelse.

Innovativ med sikkerhed

Ifm har siden 2012 drevet et ISO/IEC-certificeret informationssikkerhedsstyringssystem (ISMS),som sikrer data- og informationssikkerhed indenfor ifms udviklings-, produktions- og salgsprocesser. Den historiske ekspansion af virksomhederne samt lokationerne til certificering beviser vigtigheden for ifm at drive og tilbyde sine processer, infrastruktur, produkter og tjenester sikkert.

Miljø og bæredygtighed

Formålet med vores miljøstyringssystem defineret som "tænk globalt, handl lokalt" er at sikre vores virksomheds fremtid og er designet til at forbedre miljøbeskyttelse kontinuerligt.

Derfor har vi certificeret vores mangeårige interne miljøstyringssystem på ifm electronic gmbh’s tyske lokationer, ifm efector gmbh and ifm flexpro gmbh til EMAS og ISO 14001. Yderligere er ifm Ecolink fabrikken i Polen nu certificeret iht. ISO 14001.

Sundhed og sikkerhed på jobbet

“Medarbejderen repræsenterer det største aktiv i enhver virksomhed.” - følgende dette uddrag fra vores virksomhedsfilosofi opnåede vores tyske lokationer fra ifm group services gmbh, ifm electronic gmbh og ifm electronic gmbh Vertrieb Deutschland ISO 45001 certificering af DQS for vores arbejdsmiljøledelsesystem i 2023. Vi bestræber os løbende på at forbedre beskyttelsen af vores medarbejderes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Vi forfølger Vision Zero for et ifm arbejdsmiljø uden arbejdsulykker og arbejdsrelaterede sygdomme.

Missionserklæring om menneskerettigheder og miljøet

Vores forpligtelse til at respektere menneskerettigheder og miljømæssige forpligtelser.

For at specificere vores værdiorienterede virksomhedskultur yderligere og leve op til de vedtægtsmæssige krav i den tyske lovgivning om nødvendig omhu, due diligence, i virksomheders leverandørkæder (LkSG) offentliggør ifm-koncernens bestyrelse denne missionserklæring for alle virksomheder indenfor ifm-koncernen.

ifm anmoder udtrykkeligt alle personer om ikke at se den anden vej i tilfælde af risici for eller endda brud på menneskerettighederne eller miljøproblemer, men at rapportere dem aktivt. En oversigt over klageproceduren findes i procedurebeskrivelserne for klageproceduren efter den tyske lovgivning om nødvendig omhu, due diligence, i virksomheders leverandørkæder (LkSG).

Yderligere certifikater og overensstemmelseserklæringer