• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Bæredygtighed
  2. Miljø

Økologi - ansvarlighed for miljøet

Filosofi

ifm’s filosofi definerer klart, hvordan vi håndterer naturressourcer så skånsomt som muligt. Vi kræver og fremmer miljømæssigt bevidste beslutninger og adfærd både i virksomheden og vores forretningsforbindelser.

Miljøpolitik

ifm electronic gmbh’s miljøpolitik er baseret på vores virksomhedsfilosofi. Det er visionen, vores miljøstyringssystem er baseret på, og rammen for de miljørelaterede mål og principper. Vores handlinger bestemmes ikke kun af juridiske regler men også af den økologiske bevidsthed om at tage ansvar for følgerne og konsekvenserne af vores handlinger.

Miljøstyring og publikationer

For at opfylde vores økologiske ansvar in-house og kontinuerligt optimere miljøbeskyttelsen etablerede vi vores miljøstyringssystem for 20 år siden og blev certificeret i 2020 iht. DIN EN ISO 14001 og EMAS (EU øko-audit). Hvert år publicerer vi en miljøerklæring - på tysk - i henhold til EMAS-standarden. Her informerer vi om vores miljøstyringssystem samt vores miljømøssige ydeevne, mål og tiltag.

Der findes også en oversigt over miljømæssige emner hos ifm i miljøbrochuren til vores kunder samt vores publikation "Bæredygtigt mindset og adfærd”. Ifm’s styring af kvalitet, miljø og arbejdssikkerhed". Den indeholder vores virksomheds miljøpolitik, gennemførte miljøbeskyttelsetiltag samt informationer om kritiske stoffer.

Miljømæssige tiltag

ifm’s afdeling "Arbejdssikkerhed og miljøbeskyttelse” kan dateres helt tilbage til 1991. Vi kan således kigge tilbage på en lang periode, hvor vi har opbygget en masse erfaring og en tilsvarende lang liste med gennemførte miljøbeskyttelsestiltag. Disse omfatter for eksempel den kontinuerlige udvidelse af energieffektivitetstiltag, udskiftning af miljømæssige farlige stoffer, omfattende forebyggende foranstaltninger og den årlige forberedelse af en driftsmæssig økologisk balance siden 1993. Aktuelle miljømål og tiltag er fastlagt i EMAS miljøprogram og opdateres årligt. Herudover har ifm forpligtet sig til at gøre sine aktiviteter klimaneutrale inden 2030. Til dette formål følger virksomhedsgruppen tre-trins-raketten "undgå, reducér og kompenser" og tager også udvalgte emissioner fra værdikæden i betragtning udover de direkte og energirelaterede emissioner.

Produkter

Vi prioriterer vores produkters levetid meget højt. Den er et kerneelement i reduktionen af ressourceforbruget og undgåelse af affald. Allerede i udviklingsfasen i produktudviklingen retter vi særlig stor opmærksomhed mod den økonomiske og bæredygtige brug af ressourcer - fra ideen til produktionen til produktet. I den forbindelse tager vi hensyn til miljømæssigt relevante aspekter og tjekker relevante regelsæt og standarder for deres anvendelighed.

Forøvrigt: Mange af produkterne bidrager også direkte til at forebygge eller reducere negative miljømæssige påvirkninger.