You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Bæredygtighed
  2. Bæredygtige produkter

Bæredygtige produkter

ifm sensorer bidrager til bæredygtighed

Vi lægger særlig vægt på, at vores produkter har et miljøvenligt og energieffektivt design for at minimere de negative påvirkninger. Derfor tages der hensyn til både miljømæssige og sociale aspekter i forsyningskæden. ifm produkternes høje kvalitet og den hermed forbundne lange levetid bidrager til et bevidst og bæredygtigt forbrug af ressourcer. Udover de fortløbende forbedringer, hvad angår bæredygtighedsaspekter, forsøger vi også at fremme bæredygtighedsaktiviteter for vore kunder gennem salg af vores løsninger. Effektivt procesdesign ved brug af ifm produkter er et typisk eksempel på dette. Der er her fokus på den optimerede brug af ressourcer - som f.eks. reduktion af energiforbruget eller affaldet.

Eksempel på produkter, der understøtter bæredygtighedsaktiviteter:

Trykluft som en stor kilde til energiomkostninger

Arbejdet med trykluft er en del af næsten alle industrielle sektorer. Her opleves ubemærkede lækager samt trykfald og svingninger ikke sjældent.

ifm trykluftmåleren i SD serien hjælper dig med at overvåge og konstatere dit forbrug af trykluft. For eksempel kan efterspørgslen efter energi reduceres markant uden ekstra (personale) omkostninger. På denne måde fører brugen af trykluftmåleren ikke bare til omkostningsbesparelser og optimering af aktiviteter på lang sigt men er også et vigtigt bidrag til bæredygtig brug af ressourcer.

Internet of Things (IoT) som vigtig teknologi

Den kontinuerlige overvågning af forskellige maskindele, systemer eller procestrin på forskellige lokationer er en del af alle virksomheders hverdag.

Ved hjælp af moneo softwaren og tilstandsovervågning (RTM) samt IO-Key (cloud connection), der er udviklet af ifm, kan installerede sensorer udlæses på et vilkårligt tidspunkt og dataene overføres i realtid. Ved at trække de relevante informationer ud kan anlæg ikke alene fjernovervåges - dataene kan også bruges til viderebehandling og analyse, så resourceeffektiv planlægning og processer kan designes mere effektivt. Inden for rammerne af moneo, RTM og IO-Key kan der opnås betydelige bidrag til bæredygtighed. Just-in-time vedligeholdelse, som kan udføres ved hjælp af disse teknologier, detekterer for eksempel alvorlige skader i en tidlig fase og bidrager således til en optimeret levetid. Herudover reducerer overvågning unødvendige afbrydelser. Udover det positive bidrag til miljøet (CO2 besparelse) kan personalets arbejde samt de (samlede) omkostninger reduceres på lang sigt.