You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Bæredygtighed
  2. Sociale spørgsmål

Social interaktion

“Vi har et fremragende image som arbejdsgiver i vores branche, som kan opleves af alle, og vi lever bæredygtigt, både når det gælder miljøet og sociale aspekter”

- dette princip former ifm's virksomhedskultur og personlige arbejde over hele verden.

Som en integreret del af den overordnede virksomhedsstrategi kombinerer ifm’s HR-strategi interne og eksterne (mega) trends. På grund af den øgede offentlige interesse og bevidsthed om sociale principper har vi derfor besluttet at udpege en social bæredygtighedsleder til at komplementere vores globale bæredygtighedsleder. Fordi ifm tillægger et sikkert arbejdsmiljø og sundhed for alle medarbejdere stor betydning - også når det gælder forretningspartnere.

Sundhed og sikkerhed på jobbet

I denne henseende sikrer ifm, at alle juridiske krav til sundhed og sikkerhed på jobbet overholdes og praktiseres, med ekspertsupport fra virksomhedens læger og sikkerhedsspecialister. Der gennemføres eksempelvis regelmæssige risikovurderinger, eftersyn og instruktioner. Samtidig tager ifm's sundheds- og sikkerhedsstyring hensyn til work-life balance, som omfatter forskellige sportstilbud, forebyggelseskurser og en årlig sundhedsdag. Dette suppleres af muligheder for et virksomhedspensionsprogram og informationsbegivenheder om emnet beskæftigelsesmæssigt handicap.

Balance mellem arbejds- og familieliv

Som en familiedrevet virksomhed lægger vi særlig stor vægt på, at der er balance mellem familie- og arbejdslivet. Derfor opmuntrer vi ikke bare vores medarbejdere til at udnytte New Work-bevægelsens metoder og digitaliserede kommunikationskanaler men også til at udnytte tilbud som f.eks. lokationsspecifikke feriepasningstilbud for børn. ifm i Tettnang blev for eksempel præmieret for sin personalepolitik med titlen "Familiebevidst virksomhed" allerede i 2020 for anden gang.

Herudover tilbyder ifm sikre jobs - selv i krisetider: I tråd med virksomhedsfilosofien har ifm aldrig været nødt til foretage driftsbetingede afskedigelser. Det dokumenterer, at ifm er en krisesikker arbejdsgiver, både når man kigger på virksomhedens historik, og når man kigger ind i fremtiden. Det er særligt den etablerede krise- og risikostyring og solidaritetsgruppen, der blev grundlagt i 2009, der bidrager til dette resultat. Herudover supporterer vi som virksomhedsgruppe udvalgte sociale projekter inden for uddannelse, videnskab og innovation.

Sociale standarder og virksomhedsværdier

Med dets filosofi besvarer ifm alle juridiske og økonomiske samt sociale og etiske spørgsmål. Dette definerer klart, at gældende love og standarder danner grundlag for vores handlinger. Herudover har vi forpligtet os til FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder og globalt anerkendte sociale standarder, som repræsenterer minimumkrav for os.

For at tage ansvar for andre end vores medarbejdere har vi også formuleret et adfærdskodeks for vores forretningsrelationer, som er i tråd med vores værdier. Dette er for at sikre, at ifm-specifikke minimumskrav allerede er opfyldt og sikret under udvælgelsen af leverandører samt i den fortløbende evaluering og promotion.

Sammen med den Interne Audit & Compliance hovedafdeling og et Compliance kontor er vi ved at oprette en central compliance-organisation inden for hele virksomhedsgruppen.

Herudover auditeres dele af vores virksomhedsgruppe i henhold til SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) - et af de mest udbredte koncepter for etiske audits i hele verden. Herudover sikrer yderligere interne kontrolsystemer samt vores professionelt drevne controlling virksomhedens langsigtede succes. Her kan et whistleblower-system give medarbejdere, kunder og leverandører mulighed for at rapportere potentielle overtrædelser af vores virksomhedsværdier samt mistanke om eventuel kriminalitet og på denne måde bidrage til at understøtte og sikre vores standarder.

Træning og videreuddannelse

Med over 30 forskellige lærlingepladser og (studie + praktik) studiekurser ønsker vi specifikt at fremme unge menneskers uddannelse og tilbyder dem hermed en attraktiv partner og arbejdsgiver. Vi stræber således efter at ansætte dem som medarbejdere, efter de har gennemført deres træning eller studier med succes. Vi ser også lovende succeser og potentiale i vores samarbejde med skoler og universiteter og tilbyder en årlig Girls' Day som supplement til praktikantforløb og beskæftigelse af arbejdende studerende. Formålet hermed er at øge andelen af kvinder og styrke diversiteten. Herudover har vi en dialog med politikere og andre virksomheder på vores møder med handels- og industrisammenslutninger.