You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Bæredygtighed
  2. Kontakt

Kontakt

Med udpegelsen af vores bæredygtighedsleder samt vores sociale bæredygtighedsleder konvergerer de forskellige dette områdes underaspekter i ifm gruppens centrale ledelse og fremmes med et særligt ledelsesfokus.

Bæredygtighedsleder:
Mr Andreas Thürer

Telefon: +49 7542 518-1600

andreas.thuerer@ifm.com

Social bæredygtighed:
Mr Steffen Fischer

Telefon: +49 7542 518-1230

steffen.fischer@ifm.com

Har vi fanget din interesse, hvad angår bæredygtighedsspørgsmålet? Har du kommentarer og spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte vores kolleger i bæredygtighedsafdelingen eller den relevante kontaktperson på sustainability@ifm.com:

Miljøbeskyttelse:

Har du spørgsmål til vores driftsmæssige og produktrelaterede miljøbeskyttelse eller andre miljørelaterede emner? Send din forespørgsel til: ProductMaterialCompliance@ifm.com

Emballage:

Har du spørgsmål til indpakningen/forpakningselementer for vores produkter og/eller bortskaffelse af samme ? Send din forespørgsel til: Sustainability@ifm.com

Konfliktmineraler:

Det er af afgørende betydning for ifm at håndtere de såkaldte konfliktmineraler samt råmaterialet cobalt, som er klassificeret som kritisk, ansvarligt, både internt i virksomheden og ved valg af virksomhedens forretningsrelationer. Der er taget påpasseligheds-foranstaltninger i ifm gruppen til at sikre dette.
Har du spørgsmål til konfliktmineraler i ifm? Send din forespørgsel til: conflictminerals@ifm.com