• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Bæredygtighed
  2. Miljø
  3. EU RoHS/Kina RoHS

EU RoHS/Kina RoHS

EU RoHS

I juli 2006 begyndte grænseværdier at gælde for visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr til beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet. Det tilsvarende EU-direktiv 2011/65/EU – det såkaldte RoHS(2)-direktiv (Restriction of certain Hazardous Substances (begrænsning af visse farlige stoffer)) – har været gældende siden 3. januar 2013. I den omarbejdede tekst er følgende forskrifter særligt vigtige:

  • Anvendelsen af CE-mærket og udarbejdelsen af en EU-overensstemmelseserklæring beviser også RoHS-overensstemmelsen, hvis det respektive produkt falder ind under RoHS-direktivet (EEE Electric and Electronic Equipment (elektrisk og elektronisk udstyr)) kategori 1 til 11).
  • Begrænsningen af stoffer og tilladte maksimale koncentrationer i homogene materialer iht. til artikel 4, afsnit 1 og 2, bilag II er blevet suppleret af fire yderligere stoffer (delegeret direktiv (EU) 2015/863).

Du kan finde EU-overensstemmelseserklæringen og RoHS-certifikatet for produkter, der falder ind under RoHS, på vores website www.ifm.com under det respektive produkt (Downloads ›› Certifikater ›› EU-overensstemmelseserklæring eller REACH (SCIP)- RoHS-erklæring).

  • Venligst indtast et gyldigt produkt nummer.

Hvis du har behov for dokumentation på en kunde-specifikt produkt eller et produkt, der ikke længere er aktivt vist i produktkataloget, venligst kontakt vores Service Center på 70 20 11 08.

China RoHS informationer om ifm produkter

Navn på og indhold af farlige stoffer i produkter, EFUP

关于ifm产品的中国RoHS信息

 

产品中危险物质的名称和含量,EFUP