You probably do not come from: Denmark. If necessary, change to: United States
Service hotline 70 20 11 08
  1. Bæredygtighed
  2. Økonomi

Økonomi - økonomisk styrke

Bæredygtige udviklingsmål (SDG’er)

Som en del af "Agenda 2030 for Sustainable Development" har FN udviklet og publiceret mål for bæredygtig udvikling - the Sustainable Development Goals (SDGs). Med definitionen af 17 hovedmål og flere delmål sammen med de vigtigste bæredygtighedsspørgsmål blev der skabt en global handlingsramme med konkrete ambitioner på grundlag af den globale bæredygtighedsdebat, som kombinerer de tre bæredygtighedsdimensioner. SDG’erne giver den nødvendige retning i vores møde med udfordringerne i det 21. århundrede, både på (inter)nationalt niveau og for alle virksomheder.

ifm følger også Agenda 2030 for at bidrage aktivt til at nå målene for bæredygtig udvikling. Vi har specifikt identificeret centrale SDG’er, hvor vi kan påvirke udviklingen gennem vores (forretnings-) aktiviteter og engagement.

Få mere at vide om ifm's bæredygtighedsaktiviteter og udvalgte SDG’er.

Succesfuld vækst i sikkerhed:

Målet om økonomisk stabilitet har været forankret i vores virksomhedsfilosofi og arbejdsgange og været et ledende princip for ifm virksomhedsgruppen lige fra starten. Medarbejdere, kunder og leverandører samt innovative løsninger og harmoni mellem natur og teknologi er centrale temaer for en bæredygtig udvikling hos ifm. Vi opnår kun økonomisk stabilitet ved at kombinere økonomisk, økologisk og social styrke på en succesfuld måde.

Virksomhedsfilosofi og adfærdskodeks samt etablerede ledelsesstrukturer og systemer sikrer derfor ansvarlig virksomhedsledelse og styring - sagt kort: "God virksomhedsledelse". Dette praktiseres af bestyrelsen og alle ledere i ifm gruppen. Herudover optimeres strukturer og systemer kontinuerligt ved hjælp af risikoorienterede interne og eksterne audits.

For at sikre dette i dag og i fremtiden har vi identificeret tre essentielle mål for bæredygtig udvikling (SDG’er) i ifm:

Fordi det er inden for denne ramme vi kan opnå den største indflydelse med vores (forretnings-) aktiviteter og engagement. Samtidig betragter vi de tidligere nævnte SDG’er som succesfaktorer for vores bæredygtige forretning.

Uddannelse af høj kvalitet

ifm oplærer unge mennesker med det formål at give dem et sikkert, interessant og udfordrende job - ifm’s virksomhedsprincip.

Hos ifm betragter vi vores medarbejdere som en central succesfaktor i vores bæredygtige virksomhedsudvikling. Det er årsagen til, at vi tilbyder dem en bred palet af attraktive uddannelses- og udviklingsaktiviteter, som modtages med stor interesse. Da vi er en familievirksomhed i anden generation betyder balancen mellem familie- / arbejdslivet også meget for os. Det er årsagen til, at ifm i omfattende grad støtter arbejdende forældre med tilbud inspireret af New Work-bevægelsen samt tilbud om feriepasning for børn. Ifm samarbejder for eksempel også med dagpasningstilbud.

For at nå unge mennesker og gøre dem interesseret i os og vores teknologier på et tidligt tidspunkt er der forskellige uddannelses- og studiesteder samt muligheder for praktik eller studiejob. Det succesfulde samarbejde med skoler og universiteter bekræfter ifm's indsats og langsigtede succes.

Anstændigt arbejde ...

I de seneste år er faktorer som sikre jobs og bæredygtig værdiskabelse fået ekstremt høj relevans og opmærksomhed.

Anerkendelsen af FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne samt overholdelse af vores Adfærdskodeks bidrager i væsentlig grad til at sikre anstændigt arbejde ... både i virksomheden og i forhold til vores forretningsforbindelser. I den forbindelse er ifm allerede blevet certificeret i henhold til ethical audit SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) flere år i træk.

Både sociale og andre bæredygtigheds-relevante værdier er en del af vores strategiske ledelsesmatrix. Dette er ifm virksomhedsgruppens overordnede handlingsramme, som skal skabe en ensartet og bæredygtig retning for virksomhedsgruppen. Herudover kan alle medarbejdere samt eksterne partnere bruge et whistleblower-system til at rapportere eventuelle overtrædelser anonymt. Indrapporteringerne behandles fortroligt.

... og økonomisk vækst

Udover ansvarlig risikotagning spiller etablerede planlægningsprocesser og omfattende (virksomheds) sikkerhed en vigtig rolle i den bæredygtige økonomiske vækst. I tillæg til de månedlig finansielle indikatorer, identificeres og evalueres også spirende risici samt muligheder, ligesom der igangsættes tiltag på dette grundlag. På denne måde håndteres opgaver og aktuelle udfordringer med succes. Men det allervigtigste er, at den langsigtede virksomhedssucces sikres.

Den bæredygtige og brede økonomiske vækst hos ifm kan måles med et bredt område af indikatorer.

Tiltag til beskyttelse af klimaet

ifm kræver og understøtter økologisk bevidste beslutninger og adfærd.

Gennem brugen af vores produkter ønsker vi at forbedre den overordende energieffektivitet og brug af ressourcer. Med den erklærede klimaneutralitet i driften af vores virksomhed inden 2030 og den hermed forbundne klimastrategi tager vi som virksomhedsgruppe aktive foranstaltninger for at bekæmpe klimaændringer. Der implementeres blandt andet projekter inden for en lang række forretningsaktiviteter for at bidrage markant til en bæredygtig fremtid. Her kan eksempelvis nævnes skiftet til 100% grøn elektricitet (2020), samarbejdet med den lokale partner südmail (klimaneutral afsendelse af breve) og optimeringsindsatsen, hvad angår bæredygtig emballering. Herudover, vil vi gerne udnytte den ændrede rejse- og mødekultur pga. corona-pandemien samt ændrede kommunikationskanaler - online versus ansigt-til ansigt-møder - til at stræbe efter CO2-besparelser på lang sigt inden for forretningsrejser og -ture. Købet af de første hybridbiler og forbedringen af interne transportprocesser bidrager også til dette. For at nå vores miljømæssige mål bruger vi vores certificerede miljøstyringssystem i henhold til EMAS/ISO 14001.

Selvom ifm har identificeret tre hoved-SDG’er disse relateret til FN’s andre globale bæredygtighedsmål. Disse omfatter:

Arbejdsrelateret sundheds- og sikkerhedsledelse:

Sikkerhed på arbejdet, der sikrer anstændige arbejdsforhold og fremmer sundheden, er en selvfølge for ifm og bidrager til et behageligt arbejdsmiljø.

Rent vand og sanitære faciliteter:

Vandforbruget pr produceret enhed er reduceret med 25% i perioden 2013 til 2022 (Tyskland, Lake Constance lokationerne)

Energi-effektiv teknologi:

Ifm-produkter og løsninger bidrager til mere energieffektivitet og bevarelse af ressourcer.

Industri, innovation og infrastruktur:

ifm udvikler innovative løsninger med passende udgifter til research & development.

Bæredygtige ifm produkter:

Vores ressourcebesparende, miljøvenlige og energieffektive produkter er kendetegnet ved høj kvalitet” og lang levetid. Brugen af ifm produkter understøtter bæredygtighedsaktiviteter i alle industrielle sektorer.

Fred, retfærdighed og stærke institutioner:

ifm udvikler eller sælger principielt ikke produkter, som direkte understøtter militære formål.