• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Bæredygtighed
  2. Miljø
  3. Bortskaffelse af affald af elektrisk udstyr/bærbare batterier/emballage (Europa)

Bortskaffelse af affald af elektrisk udstyr/bærbare batterier/emballage (Europa)

Bemærkning til elektrisk udstyr

Symbolet med en affaldsspand på hjul med et kryds over indikerer, at produktet ikke må blandes med det generelle husholdningsaffald, når det bortskaffes. Elektriske og elektroniske produkter kan indeholde farlige stoffer, som kan ødelægget miljøet og personers sundhed, når de ikke behandles korrekt. Den korrekte bortskaffelse af dette produkt vil sikre en korrekt behandling og hjælpe med at bevare værdifulde naturlige ressourcer samt recycling iht. den relevante lovgivninger.

Du kan om nødvendigt bruge vores returneringsservice til elektrisk og elektronisk udstyr ved at afgive en ordre på e-mail adressen: ifm@envenance.com. Vores genbrugspartner envenance gmbh vil aftale en dato for afhentning hos dig. Regenerering aktiveres korrekt og er gratis for dig. Vi forbeholder os ret til at opkræve påløbne administrations- eller logistikomkostninger i individuelle tilfælde.

Bemærkning til bærbare batterier

Vores produkter kan indeholde bærbare batterier.Af tekniske årsager er disse batterier som regel integreret i vores produkter og kan ikke tages ud af brugeren. Uafhængigt oplært personale kan udføre separationen.

Bemærkning til emballage

Har du spørgsmål til indpakningen/forpakningselementer for vores produkter og/eller bortskaffelse af samme ? Send din forespørgsel til: Sustainability@ifm.com

Vi har lavet en returneringsservice, hvis det skulle blive nødvendigt. Den kan du gøre brug af ved at afgive en ordre via knappen nedenfor. Vores genbrugspartner envenance gmbh vil aftale en indsamlingsdato med dig. Genbrug vil blive udført korrekt og er gratis for dig. Vi forbeholder os ret til at videregive yderligere administrative eller supplerende omkostninger, der måtte påløbe.

Ved at sende returneringsordren accepterer kunden alle betingelser. Betingelserne kan ses og downloades (se til højre).

Vi deltager i kollektive programmer for WEEE, batterier og emballage.