1. Domovská stránka
  2. Produktové novinky
  3. Systémy pro prediktivní údržbu
  4. Jednoduchá implementace sledování technického stavu

Jednoduchá implementace sledování technického stavu

  • Efektivní, online sledování technického stavu pro jednoduchá strojní zařízení
  • Jednoduchá integrace přímo do systémů průmyslového Ethernetu
  • Jednoduché indikátory v reálném čase pro automatizovaná upozornění

Zlepšený výkon díky IO-Link

  • Zachytávání nezpracovaného signálu pro pokročilou analýzu
  • Díky spojení IO-Link se nevyžaduje žádná řídicí skříň nebo rozsáhlá kabeláž

Údržba průmyslových strojů v reálném čase
Ochrana strojů průmyslové třídy se integruje přímo do stávající řídicí platformy. Stav stroje je nepřetržitě sledován, zda nevykazuje běžné poruchové stavy, například v důsledku nárazů, únavy součástí a tření. To umožňuje včasné a předvídatelné naplánování údržby před výskytem rozsáhlé poruchy nebo poškození a prostoje výroby. Stroje jsou neustále a nepřetržitě chráněny, na rozdíl od systému přerušovaného sledování.

Snadné připojení díky IO-Link
Osvědčený průmyslový systém IO-Link zjednodušuje integraci technologie průmyslu 4.0 do vaší stávající řídicí platformy. Nejsou nutné žádné drahé sekundární sítě a brány ani IT podpora. Jednotky IO-Link master odesílají stavové signály do ovládacích prvků a jsou schopné odesílat vypočítané a nezpracované signály vibrací do systémů vyšší úrovně k provedení rozšířené analýzy.

Procesní hodnoty
Senzor vibrací VVB001 interně snímá a analyzuje různé procesní hodnoty, které jsou použity pro detekování chyb stroje.

v-RMS (stavy uvolněnosti stroje)
Efektivní hodnota rychlosti vibrací, která identifikuje únavu součásti.

a-RMS (stavy tření stroje)
Efektivní hodnota zrychlení, která identifikuje mechanické odírání.

a-Peak (stavy nárazu stroje)
Maximální zrychlení, které identifikuje mechanické nárazy.

Činitel výkyvu
a-Peak/a-RMS, je jednou z důležitých metrik celkového stavu stroje.

Teplota
Identifikuje zvyšující se teplotu způsobenou nadměrným třením nebo jinými vlivy (například elektrické příčiny).

Nezpracovaná data
Pro podrobnou analýzu nebo analýzu příčin v případě poškození poskytuje senzor rovněž nezpracovaná data záznamu zrychlení. Ty jsou vydána na vyžádání jako BLOB (velký binární objekt) a odeslána prostřednictvím spojení IO-Link. Systém může zaznamenávat provozní podmínky v intervalu 4 sekundy a přenášet data v průběhu několika minut do systémů vyšší úrovně.