1. Domovská stránka
  2. Produkty
  3. Senzory pro kontrolu pohybu
  4. Systémy pro převod signálu
  5. Měniče frekvence na proud

Systémy pro převod signálu - Měniče frekvence na proud

  • Proudový nebo napěťový výstup úměrný frekvenci
  • Vysoká vstupní frekvence až do 60 000 pulzů / minutu
  • Různé konfigurovatelné monitorovací funkce
  • Jasně čitelný OLED displej
  • Široký rozsah provozní teploty


Měniče frekvence / proud

V průmyslových procesech je decentralizovaná indikace a zpracování aktuálních procesních hodnot základem pro uchování důležitých procesních dat a pro rychlé provedení analýzy chyb v případě, že dojde k poruše. Displeje s analogovým vstupem zobrazují aktuální hodnoty v souladu s nastavenými fyzikálními jednotkami. Displeje se spínacím výstupem signalizují dosažení nebo překročení prahových hodnot.