• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Monitorování stavu

Systémy pro prediktivní údržbu

Systémy pro prediktivní údržbu jsou používány pro monitorování stavu strojů a zařízení. Pomáhají včas rozpoznat poškození stroje a předejít a zabránit vzniku nákladných následných škod.
Sortiment ifm zahrnuje monitorování vibrací, kvality oleje, tlakového vzduchu a spotřeby vody. Senzory pro hlídání vibrací detekují poškození ložisek nebo nevyváženost pohonů a rotujících částí strojů. Systémy pro sledování kvality oleje pomáhají při včasné detekci vody a částic v hydraulických kapalinách a mazivech, aby se zabránilo provozním poruchám nebo poškození hydraulických agregátů, čerpadel, ventilů, válců a strojů.