1. Стартова страница
  2. Техническа поддръжка
  3. Околна среда

Околна среда

Изхвърляне на стари устройства
Събиране на стари устройства на групата ifm.

China RoHS
Китайски и английски сертификати за изделията на ifm в съответствие със законите за защита на околната среда на Китайската народна република.