1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за следене на състоянието
  4. Системи за преобразуване на сигнали
  5. Удължител на импулси

Системи за преобразуване на сигнали - импулсно разтягане

  • Подготовка на сигнали за бавни програмируеми контролери
  • Надеждна обработка на много къси входни импулси
  • Бърз и пестящ време монтаж на релса

Системи за преобразуване на сигнали - импулсно разтяганеУдължител на импулси

В машини и съоръжения често са необходими контрол и обработка на много кратки импулси. Тези сигнали с много кратка продължителност се създават от обекти с висока скорост на движение.
Импулсният удължител адаптира много кратките импулси към бавните входове на PLC. Монтажът става удобно на клемна шина.