1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за следене на състоянието
  4. Системи за сигнализация и показване
  5. Дисплей за показване на стойността на процеса

Системи за сигнализация и дисплей - Екрани за показване на стойност на процеса

  • Интуитивна работа благодарение на сензорния дисплей и обикновения текст
  • Промяна на дисплея до червено / жълто / зелено, когато зададената граница е превишена или не е достигната
  • Надеждно следене на датчици със стандартни аналогови сигнали
  • Свободно показвани стойности на дисплея и комбинации от сигнали


Дисплеи за показване а технологични стойности

Многофункционалните дисплеи служат за показване на физически величини, които могат да бъдат изведени от аналогови стандартни сигнали. Сигналите на сензорите с аналогов изход могат да бъдат показани скалирано.
Дисплеите могат да бъдат инсталирани удобно в корпус или управляващи табла.