You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за следене на състоянието
  4. Системи за обработка на импулси
  5. Следене на ниво

Системи за импулсна оценка - Мониторинг на нивото

  • Защита на резервоара срещу преливане или работа на сухо
  • За надеждна защита срещу износване на помпи и клапани
  • Регулируемо закъснение на включване до 10 секунди
  • Регулируемо закъснение на изключване до 60 минути
  • Бърз и пестящ време монтаж на релса

Системи за импулсна оценка - Мониторинг на нивото

Контрол на нивото на напълване

Обработващият модул за регулиране на нивото на напълване регулира нивата на резервоари и съдове и по този начин предпазва от препълване, работа на сухо и течове. Устройството получава сигнали от външен сензор и превключва неговите изходи в съответствие със забавянията на включването и изключването, които могат да бъдат регулирани.
Асортиментът включва устройства за свързване един или два сензора.
При регулирането на нивото на напълване с един сензор с помощта на капацитивен сензор се следи горното гранично състояние на резервоара. При достигане на нивото на напълване, сензорът подава сигнал към обработващия модул. Той затваря подаващия клапан за настроеното време, за да противодейства на евентуално препълване.
Регулирането на нивото с два сензора е типично регулиране с две точки. За защита от работа на сухо на помпа на резервоара се инсталират два капацитивни сензора. При достигане на долното ниво на напълване, сензорът подава сигнал към обработващия модул. Той изключва с релейния изход помпата, с която обикновено средата се извежда от резервоара. При достигане на горното ниво на напълване включва инсталираният там втори сензор. Релето в обработващия модул включва отново и помпата се стартира.