You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за следене на състоянието
  4. Системи за обработка на импулси
  5. Синхронно наблюдение

Системи за оценяване на импулсите - Синхронно наблюдение

  • Следене на две гранични стойности с отделни изходни релета
  • Висока входна честота, до 60 000 импулса/минута
  • Различни, подлежащи на конфигуриране функции
  • Ясен и четлив ярък OLED дисплей
  • Широк работен температурен диапазон

Системи за оценяване на импулсите - Синхронно наблюдение

Следене на синхронното движение

Устройството служи предимно за контрол на приплъзването и синхронното движение на фрикционни съединители, лентови транспортьори и други приложения, при които трябва да бъдат обработвани разлики в оборотите.
Модулът за следене на синхронното движение сравнява генерираните от сензорите импулсни серии. Ако оборотите на двете задвижвания се различават, модулът за следене на синхронното движение включва. Времето за връщане в изходно състояние и допустимата разлика в импулсите могат да бъдат настроени.
Дисплеят, позволяващ добро отчитане, и интуитивното управление улесняват потребителя при задаването на параметрите и пускането в действие.