1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за следене на състоянието
  4. Системи за обработка на импулси
  5. Безопасно наблюдение на скоростта

Системи за импулсна оценка - Следене за безопасна скорост

Системи за импулсна оценка - Следене за безопасна скоростСигурно следене на оборотите

Модулите за следене на обороти DD110S и DD111S са разработени за свързаното със сигурността следене на максималните обороти. Типични примери могат да бъдат намерени в каруселните механизми или центрофугите. DD111S е създаден специално за ниски обороти на вятърни турбини.
Двата модула за следене на скоростта са подходящи и за работа в работен режим "намалена скорост", на металорежещи машини.
Модулите за следене на скоростта са сертифицирани в съответствие с EN 62061 / SIL 3 и EN ISO 13849-1 кат. 4 / PL. Това важи и при използване на стандартни сензори, които не са свързани с функции за безопасност, като импулсни генератори.
След задействане изходът за функцията за безопасност може да бъде активиран отново ръчно или автоматично.