1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IO-Link
  4. IO-Link сензори за процес
  5. Датчици за ниво с концепция с модулен предавател

IO-Link - Сензори за ниво с модулен предавател

  • За надежден контрол на нива в резервоари и контейнери
  • Адаптиране към различни височини на съда чрез скъсяване на сондата
  • Подходящ за вода, масла и охлаждащи течности
  • Ясно видим 4-цифрен светодиоден дисплей
  • Прецизен аналогов изход и удобна комуникация чрез IO-Link

IO-Link - Сензори за ниво с модулен предавателСензори за ниво със специална модулна концепция

Сензорът за следене на нивото на напълване работи на принципа на насочените микровълни и измерва нивото на напълване с помощта на електромагнитни импулси в наносекундния диапазон. Той е подходящ за постоянно следене на почти всякакви течности, например среди на водна основа, охлаждащи смазки, почистващи течности, масла.
Сензорът се монтира с помощта на технологична връзка или фланец в резервоара. При необходимост пръчката на сензора може да бъде скъсена лесно от потребителя и адаптирана към резервоара.
Настройката на всички параметри и програмирането на точките на превключване и индикацията на текущото състояние на нивото на напълване стават с бутоните за програмиране и 4-значен буквено-цифров дисплей. Освен това, параметрите на сензора могат да бъдат въвеждани и през IO-Link, например чрез USB интерфейс. Софтуерът LINERECORDER SENSOR позволява визуализирането, предаването и архивирането на наборите параметри.