1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IO-Link
  4. Сензори за позиция с IO-Link
  5. IO-Link - Сензори за позициониране на клапани

IO-Link - Сензори за позициониране на клапани

  • Отлична видимост от всички страни
  • Непрекъсната обратна връзка за позицията
  • Лесна настройка чрез бутона за обучение или IO-Link
  • Диагностични функции за времето и броя на циклите, следене на печата

IO-Link - Сензори за позициониране на клапани