1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IO-Link
  4. IO-Link устройства
  5. Електронни прекъсвачи 24 V DC

IO-Link - Електронни прекъсвачи 24 V DC

  • За непрекъснато следене на 24 V вторична верига
  • Надеждно изключване в случай на неизправност
  • Модулна и селективна защита на машините и установката
  • Ярки светодиоди за индициране на използвания капацитет, сработването и работата
  • С IO-Link за предаване на сигнали и диагностични данни

IO-Link - Електронни прекъсвачи 24 V DCIO-Link – електронни 24 V DC предпазители

Електронните 24 V DC предпазители контролират непрекъснато вторичната токова верига и я изключват в случай на неизправност. Използването на тези електронни защитни автомати позволява например изключването на токовите вериги с голяма дължина на проводниците при претоварване, при които механичните защитни автомати често не задействат.
Системата е изградена на модулен принцип и се състои от захранващ модул и разполагани към него защитни модули. С помощта на бутон всеки канал може да бъде включван и изключван поотделно, респективно може да бъде върнат в изходното си състояние. Освен това през IO-Link модулът може да работи и могат да бъдат въвеждани параметрите му. Цялата информация се предава директно на свързания IO-Link Master. Допълнително се предава диагностична информация, която например е задействала защитният автомат, а също и броя на задействанията на отделните предпазители. Включването един след друг на отделните токови кръгове за пускане в действие, респективно повторното включване след отстраняване на неизправност, могат да стават дистанционно през IO-Link.
Софтуерът LINERECORDER SENSOR позволява визуализирането, предаването и архивирането на наборите параметри.