1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IO-Link
  4. IO-Link управляващ модул
  5. Използвайте в контролния устройства

IO-Link - Мастърс за контролни кутии

  • За свързване на до осем устройства IO-Link
  • Надеждно предаване на данни за машината, технологични параметри и диагностични данни на контролера
  • Едновременен обмен на данни с контролера и компютърния свят
  • Два Ethernet порта с вграден ключ

IO-Link - Мастърс за контролни кутииMaster с Gateway устройство за промишлената мрежа за разпределителния шкаф

IO-Link Master е Gateway с общо 20 входа/изхода за свързване на до 8 IO-Link устройства, като например сензори, клапани или двоични входно/изходни модули. Всички портове могат да бъдат конфигурирани като A или B портове и подават допълнителна помощна енергия за свързване на IO-Link актуатори. IO-Link Master разполага с интегриран уебсървър за конфигуриране и диагностика.
Master служи за предаване на машинни данни, технологични параметри и диагностични данни на управлението през Profinet или Ethernet/IP. За да могат тези данни да бъдат обработвани още в IT и то в други заводи или дори в цял свят, устройството разполага с втори Ethernet порт с интегриран суич. Този втори порт позволява директно свързване в мрежа на всички IO-Link устройства с локален сървър през паралелен път за комуникация, така нареченият Y път. Интегрираният интерфейсен софтуер LINERECORDER AGENT осигурява комуникацията към сървъра.