1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Температурни сензори
  5. Компактни предаватели за мобилни машини

Температурни сензори - Компактни предаватели за мобилни машини

  • Висока точност в целия диапазон на измерване на температурата
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за мобилни машини
  • Здрав корпус от неръждаема стомана с много голяма устойчивост на налягане
  • Куплунг AMP или DEUTSCH куплунг за бързо и просто свързване към бордовото захранване
  • Особено добра динамика на реакцията и много малко закъснение при включване на захранването


Температурни сензори – компактен трансмитер за мобилни работни машини

Компактните температурни трансмитери от типове TA/TU/TM са предназначени специално за ползване в мобилни работни машини. Измервателният елемент Pt1000 от клас A постига висока точност с фабричното калибриране. Особеното тук, освен широкият диапазон на измерване, е и отличното време на реакция. Благодарение на високия клас на защита, изцяло заварения корпус от неръждаема стомана и голямата устойчивост на налягане, трансмитерите са особено подходящи за използване при тежки промишлени условия. Благодарение на високата устойчивост на вибрации и удари те могат да бъдат използвани специално за хидравлични и пневматични приложения с голямо работно налягане.
Обхватът на напрежението от 10 до 60 V на температурните трансмитери гарантира, че действието им няма да бъде засегнато и при големи колебания в бордовата мрежа. За да бъдат изпълнени непрекъснато повишаващите се изисквания към електромагнитната съвместимост в областта на мобилните приложения, устройствата разполагат с повишена защита срещу електромагнитни въздействия. Много сензори разполагат с типово одобрение E1.
Сензорите се предлагат с различни дължини на сондата, различни технологични връзки и различни измервателни диапазони. Голям брой адаптери улеснява интегрирането в машината.