You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Температурни сензори

Температурни сензори

  • Модули с вградена или отделна електроника за оценка
  • Модулна концепция за най-разнообразни приложения
  • Висока технологична безопасност в следствие на самонаблюдението
  • Различни присъединявания чрез адаптери
  • Голяма устойчивост на удари и вибрации

Температурни сензори

Температурата е най-често измерваната физическа величина при машините и съоръженията.
Температурните сензори се използват за гарантиране на правилната температура на продукта в хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост, и при производството на напитки. В металорежещите машини и в автомобилната промишленост температурата, респективно температурната разлика на задвижвания, редуктори или двигатели, са важен индикатор за състоянието на машината. При производството на стомана, метал и стъкло, следенето на температурата на охладителните кръгове служи за защита от прегряване на съоръженията.
Голяма част от температурните сензори на ifm позволява адаптация на различните температурни зони, дълбочини на потапяне, условия на обкръжението и медии.