1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензори за поток/измерване на поток
  5. Разходомери за вихрови потоци с дисплей

Разходомери за вихрови потоци с дисплей

  • Вградено измерване на температура
  • Въртящ се многоцветен дисплей
  • Връзката с процес може да се върти за оптимално подравняване
  • Промяна на цвета червен/зелен за технологични стойности
  • Може да се използва за проводяща и непроводяща вода (дейонизирана вода)

Разходомери за вихрови потоци с дисплейСензори за поток Vortex с дисплей

Сензорите за поток от серия SV контролират течни среди на водна основа. Те регистрират два технологични параметъра: количество протичащо вещество и температура на средата. Те често се използват в охлаждащи контури, например в стоманодобивни заводи, в автомобилната промишленост и в производството на стъкло.
Сензорите работят на принципа на измерване Vortex. Течащата среда в зависимост от своята скорост създава завихряния от двете страни на монтираното в измервателната тръба подпорно тяло. Тези завихряния са надежден индикатор за обемния разход. Принципът Vortex е до голяма степен независим от колебанията на налягането и температурата на средата.
Устройствата разполагат с дисплей, позволяващ добро отчитане, за показване на технологичните стойности. Извеждането на информацията за актуалния поток и температура става по избор като аналогов сигнал, като честотен сигнал, превключващ изход или през IO-Link.
Задаването на параметри става направо от бутоните на сензора. Освен това, параметрите на сензора могат да бъдат въвеждани и през IO-Link, например чрез USB интерфейс. Софтуерът LINERECORDER SENSOR позволява визуализирането, предаването и архивирането на наборите параметри.