You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Сензори за поток/измерване на поток

Сензори за поток/измерване на поток

  • За течности и газове
  • Версии за употреба в хигиенични приложения
  • Различни присъединявания чрез адаптери
  • Следене на поток и за агресивни среди

Сензори за поток/обемен разход

В почти всички области на техниката за управление на технологичните процеси и съоръжения се използват течни или газообразни среди, например за подаване на охладителни и смазочни средства на машини и агрегати или за вентилация на съоръжения и сгради. Електронните сензори за поток се използват, за да се предотвратят повреди или престои вследствие на отпадане на потока.
Асортиментът изделия на ifm включва сензори за поток с различни методи на измерване за контрол на най-различни среди, например вода, масла, охлаждаща смазка, както и въздух, сгъстен въздух или агресивни среди.
Тяхната област на приложение започва от прости контролни функции и стига до точното определяне на количеството на протичащото вещество.